Izcilas klausīšanās prasmes

Apgūsti aktīvās klausīšanās metodi “Kupenas” un attīsti aktīvās klausīšanās prasmes

mācības paredzētas pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

50% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: 2h attālināti vai klātienē

Jebkurā sociālā vidē komunikācija sastāv no izteikšanās un klausīšanās. Ja ir aktuāls jautājums “kā klausīties aktīvi un sadzirdēt sarunu biedra teikto, lai virzītu sarunu sev vēlamā un interesantā virzienā?”, tad iespējams apgūt aktīvās klausīšanās metodi “Kupenas”, ko pielietojot kļūt par lielisku klausītāju.

Kam iesakām programmu “Izcilas klausīšanās prasmes”?

  • Ja ir vēlēšanās attīstīt aktīvās klausīšanās prasmi
  • Ja nepieciešams uzlabot  prasmi veiksmīgi veidot sarunas profesionālajā vidē

Programmas saturs:

1. Aktīvās klausīšanās būtība

  • Kas ir aktīvā klausīšanās un kāpēc tā ir nozīmīga komunikācijā?
  • Kā aktīvā klausīšanās var kalpot par sarunas vadīšanas rīku?

2. Aktīvās klausīšanās attīstīšana

  • Kas ir aktīvās klausīšanās metode “Kupenas”?
  • Kā praksē izmantot “Kupenu” metodi?
  • Kādās situācijās var izmantot “Kupenu” metodi?

Ieguvums pēc mācībām:

  • Izpratne par aktīvās klausīšanās nozīmi komunikācijas veidošanā un sarunas virzībā
  • Prasme aktīvi klausīties sarunu biedra teiktajā un no sadzirdētā virzīt sarunu vēlamajā virzienā.

Mācības pielāgojam tieši jūsu nozares vajadzībām un specifikai, piemeklējot īpašu pieeju, iesaistot dalībniekus diskusijās, simulācijās un praktiskos uzdevumos, lai nodrošinātu labāku prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā darbības vidē.