Komunikācija ar sarežģītiem klientiem

Apgūsti EPIS metodi un sarežģītas sarunas aizvadi saglabājot cieņpilnu komunikāciju, turpinot sadarbību virzīt uz rezultāta sasniegšanu.

mācības paredzētas klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

50% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: 2h attālināti vai klātienē

Komunikācijā ar klientiem nereti saskaramies ar sarunu biedru, kurš ir noskaņots negatīvi vai vēlas izpaust savu neapmierinātību par kādu apstākli saasinātā veidā. Ja ir apgūta konfliktu vadīšanas metode EPIS, arī šādas sarunas iespējams aizvadīt saglabājot cieņpilnu komunikāciju un turpinot sadarbību virzīt uz rezultāta sasniegšanu.

Kam iesakām programmu “Komunikācija ar sarežģītiem klientiem”?

 • Ja ikdienas darbs saistīts ar komunikāciju ar dažādiem klientiem
 • Ja saziņā ar klientiem vai sadarbības partneriem jārisina sarežģīti, sensitīvi jautājumi
 • Ja komunikācija ar negatīvi noskaņotu klientu nepieciešams paplašināt zināšanas par konfliktu vadību

Programmas saturs:

1. Konfliktu vadīšanas būtība

 • Kāpēc sarunās reizēm rodas negatīvas emocijas?
 • Kas sarunās ar neapmierinātiem klientiem jāatceras, lai saglabātu mieru un vadību sarunā?

2. Konfliktu vadīšana komunikācijā ar neapmierinātiem klientiem

 • Kas ir konfliktu vadīšanas metode “EPIS”?
 • Kā praksē izmantot “EPIS” metodi sarunās ar negatīvi noskaņotiem klientiem?
 • Kādās situācijās var izmantot “EPIS” metodi?

Ieguvums pēc mācībām:

 • Izpratne par konfliktu vadīšanas prasmes būtību un kāpēc tā ir nozīmīga, ja ikdienas darbs saistīts ar regulāru komunikāciju
 • Zināšanas par psiholoģisko fonu konfliktu situācijās, kas var veidoties sarunu laikā
 • Prasme vadīt sarežģītas sarunas, lai vienotos par kompromisu un virzību uz rezultātu, ja klients ir negatīvi noskaņots

Mācības pielāgojam tieši jūsu nozares vajadzībām un specifikai, piemeklējot īpašu pieeju, iesaistot dalībniekus diskusijās, simulācijās un praktiskos uzdevumos, lai nodrošinātu labāku prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā darbības vidē.