Stresa un emociju vadība | WIN partners

Komunikācija ar sarežģītiem klientiem

Palīdzēsim Tavai komandai atrisināt sarežģītas situācijas un mazināt stresa līmeni.

mācības paredzētas klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 12 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Programma “Komunikācija ar sarežģītiem klientiem” palīdzēs:

 • Uzlabot ikdienas komunikāciju ar klientiem;
 • Atrisināt sarežģītās situācijas un korekti nokomunicēt svarīgo informāciju;
 • Neuztvert personīgi klienta dusmas un prast vadīt savu stresa līmeni.

Par ko ir  mācības “Komunikācija ar sarežģītiem klientiem” ?

Treniņa dalībniekiem tiks iedoti praktiski ieteikumi/metodes darbam ar klientiem, kas palīdzēs atrisināt sarežģītas situācijas un mazināt stresa līmeni.

Mācībās dalībnieki, praktiski darbojoties treneres vadībā, izskatīs šādas tēmas:

 • Kā strādāt ar klientiem, kas paliek arvien prasīgāki?
 • Grūto klientu tipoloģija un viņu nolūku atšifrēšana.
 • Spriedzes mazināšana “grūtajās” sarunās.
 • Ko darīt, kad klients jau no sākuma ir “uzvilkts”?
 • Ko darīt ar “dusmu vētru”, kuru neesi radījis, kā to novērst pēc iespējas vieglāk un vienkāršāk?
 • Profesionālie pamatprincipi komunikācijā, kas palīdz novērst konfliktsituācijas
 • Grūto klientu tipoloģija – kā atpazīt un komunicēt ar katru klienta tipu
  • Kas ir grūtais klients?
  • Klientu tipi
  • Klientu stratēģijas
 •  Komunikācijas metodes

Sesijas rezultāts: izpratne par komunikācijas pamatprincipiem un rīcību, kas palīdzēs mazināt spriedzi sarunās ar klientu.  Spēja atpazīt klienta tipu un pielāgot savu komunikāciju. Apgūtas komunikācijas metodes uz rezultātu virzītai sadarbībai.

 • Grūtās sarunas struktūra
  • Metode EPIS (Emocijas, Punkts, Iespējas, Sadarbība)
 • Uzņēmuma pieeja konfliktu risināšanā
 • Emociju pārvaldīšana
  • Pamatnostādnes un metodes sava emocionālā līdzsvara saglabāšanai

Sesijas rezultāts: apgūta uz rezultātu virzītas sarunas vadības struktūra. Apzināti veidi, kā saglabāt emocionālo stabilitāti stresa situācijās. Nodefinēti attīstības soļi prasmju trenēšanai saziņā ar klientu.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • Zinās, ko sagaidīt un kā rīkoties konflikta laikā
 • Apgūs tehnikas, kas palīdzēs nomierināt klientu un atrast kopīgu risinājumu
 • Iemācīsies saglabāt līdzsvaru un nepazust stresā un klientu prasībās
 • Veicinās klienta lojalitāti, veiksmīgi atrisinot situāciju

Ko iegūst uzņēmums?

 • mazāku pārpratumu skaitu darbā ar klientiem
 • neapmierināto klientu skaita samazinājumu
 • kompetentus darbiniekus, kuri spēj patstāvīgi tikt galā ar sarežģītām komunikācijas situācijām