LEAN principi procesu vadībā

Iemācām LEAN vadības sistēmas pamatprincipus, kas palīdz saskatīt zudumus uzņēmuma ikdienā un procesos, apgūt strukturētu pieeju to novēršanai, kā arī organizēt efektīvas sapulces un izvirzīt sasniedzamos mērķus.
mācības paredzētas uzņēmumu un nodaļu vadītājiem, kvalitātes un vadītājiem
ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki
praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura
mācības notiek 16 stundas
programmu var apgūt arī tiešsaistē

Kādās situācijās iesakām LEAN programmu?

 • uzņēmumā nepieciešams ieviest jaunu procesu
 • uzņēmuma esošie procesi nav efektīvi

Par ko ir LEAN programma?

LEAN sistēma ir vadības principu un metožu kopums, kura galvenais fokuss ir vērtība uz gala patērētāju un vērtību radīšanu uzņēmuma produktam/pakalpojumam, sasaistot tās tiešā veidā ar gala patērētāja vēlmēm.

INFOGRAFIKA| LEAN – 8 zudumu veidi, kas kavē komandas sniegumu

Mācību programmas “LEAN vadības principi” mērķis ir palīdzēt dalībniekiem izprast LEAN principus un metodes un pielāgot tās konkrēta uzņēmuma specifikai.

Programmā iekļautas šādas tēmas:

 • LEAN būtība, principi un ieguvumi
 • zudumi un metodes to novēršanā
 • procesu vadība un vizuālās instrukcijas
 • LEAN metode mērķu izvirzīšanai un efektīvu sapulču vadīšanai
 • problēmu risināšana ar 5KĀPĒC

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izpratne par LEAN metodēm
 • spēja saskatīt zudumus ikdienā un procesos
 • apgūta strukturēta pieeja zudumu novēršanai un procesu uzlabošanas metode
 • izveidota efektīvas un īsas sapulces dienas kārtība
 • ar 5kāpēc metodi atrasts cēlonis problēmai

Ko iegūst uzņēmums?

 • uzsākta uzņēmuma procesu uzlabošana
 • pārskatīti uzņēmuma vai struktūrvienības mērķi
 • kompetenti darbinieki, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par procesu uzlabošanu uzņēmumā