Moderējot pašvaldības stratēģijas izstrādi | WIN partners

DISC metode efektīvai komunikācijai darbā

Iemācīsim atpazīt četrus cilvēku uzvedības modeļus. Tas atvieglo savstarpējo komunikāciju, palīdzēs strīdēties konstruktīvi un iedrošinās atrast kopīgu valodu pat ar visgrūtāko klientu.

datumi: 22.05., 28.05., 29.05., plkst. 10.00 – 13.30

mācības piemērotas vadītājiem, pārdošanas konsultantiem, klientu apkalpošanas speciālistiem

treneris: pieredzējušākais DISC metodes pasniedzējs WIN partners komandā Aldis Zauls

mācības ar grupu darbiem un diskusijām notiek tiešsaistē, tās netiek ierakstītas

mācību cena: 460 eiro + PVN

Cenā iekļauts katra dalībnieka individuālais DISC profils atbilstoši DiSC® modelim

Kādās situācijās iesakām DISC® mācības?

Centrālā tēma – darbs ar cilvēkiem.

 • komanda nav saliedēta, ikdienā bieži ir pārpratumi un strīdi
 • klientus neapmierina apkalpošanas kvalitāte
 • pārdošanas komanda nespēj pielāgoties dažādiem klientu tipiem
 • vadītāji nevar atrast kopīgo valodu ar visiem komandas biedriem

Par ko ir programma DISC metode efektīvai komunikācijai darbā?

20. gadsimta sākumā psihologs Viljams Moltons Mārstons (William Moulton Marston) radīja modeli, kurā iedalīja četrus personības jeb uzvedības tipus: dominējošais, ietekmējošais, līdzsvarotais un apdomīgais (no anglu Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness).

Piedāvājam mācības par četriem cilvēku uzvedības modeļiem un to kombinācijām. Dalībnieki iemācās izprast citu uzvedību un pielāgoties tai, lai panāktu vēlamo rezultātu, piemēram, veiksmīgi noslēgt biznesa pārrunas, atrisināt konfliktu ar klientu, uzlabot mikroklimatu komandā. Mācībās paredzēti 8 praktiski uzdevumi, kas ļauj dalībniekiem jau treniņa laikā izmantot gūtās zināšanas, modelējot darba situācijas.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • labāka sevis  izpratne un pārliecība – katrs mācību laikā veic DISC testu un saņem personiskās uzvedības modeļa
  aprakstu un ieteikumus savas uzvedības pielāgošanai
 • attīstīta empātija pret kolēģiem un klientiem – darbinieki iemācās izprast gan savas, gan citu cilvēku uzvedības motīvus
 • uzlabotas sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes – kad dalībnieki iemācās atpazīt uzvedības modeļus citu cilvēku rīcībā, viņi spēj  izvēlēties visefektīvāko stratēģiju ikdienas komunikācijā un strīdu gadījumā
 • attīstītas līderības prasmes – programmā gūtās zināšanas ļauj vadītājam labāk izprast darbiniekus un efektīvāk vadīt komandu

Ko iegūst uzņēmums?

 • ātrāka lēmumu pieņemšana
 • efektīvāka strīdu risināšana
 • cieņpilna darba vide

Programma:

Pirms mācībām dalībnieki aizpilda novērtēšanas anketas, kuras vēlāk apkopo un izanalizē WIN partners treneris. Katrs dalībnieks saņem sava profila aprakstu.

Kādas ir DiSC Classic priekšrocības?

 • Anketa, ko var aizpildīt pirms mācībām (digitāli vai uz papīra)
 • Treniņa laikā var salīdzināt DiSC stilus un iegūt padomus, kā veidot efektīvākas attiecības ar kolēģiem
 • Iespēja labāk saprast savu un citu cilvēku uzvedību un emocijas, kā arī pielāgoties, lai veidotu efektīvāku un produktīvāku sadarbību

Novērtējuma soļi:

 • DiSC novērtējums: dalībnieki saņems DiSC novērtējuma anketu papīra formātā vai digitāli (aizpildīšana prasa aptuveni 20 min).
 • Personalizētais profils: treneris sagatavo personalizētu uzvedības profilu, kas ļauj iegūt padziļinātāku izpratni par sevi caur katra unikālā DiSC stila prizmu
 • Treniņa laika dalībnieki var salīdzināt savus DiSC stilus, izprast un pielāgoties katra unikālajām vajadzībām vai stilam

DISC CLASSIC PARAUGS

 •  Kā veidojas uzvedība, kā nodalīt uzvedību un attieksmi
 •  W.M. Mārstons un normālu cilvēku uzvedība
 • 4 pamata uzvedības modeļi
 • Atšķirīgās motivācijas, bažas, priekšrocības un trūkumi

Sesijas rezultāts: dalībnieki izprot uzvedības stilu atšķirības.

 • Kā mēs redzam sevi un kā mūs redz citi
 • Ātrā atpazīšanas formula
 • Uz ko fokusēties, ķermeņa valodā, runā un vārdos
 • Video piemēri un atpazīšanas treniņš

Sesijas rezultāts: dalībnieki prot atpazīt citu cilvēku uzvedības modeļus.

 • Disc nav par to, kā mainīt otru, bet par to, kā pielāgot savu komunikāciju
 • Kā komunicēt un motivēt
 • Kā paziņot sliktu ziņu un dot uzdevumu
 • Kā dažādi cilvēki sadarbojas komandā un kā to uzlabot

Sesijas rezultāts: dalībnieki pārzina pielāgošanās formulas un spēj tās demonstrēt.

realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzināt vairāk.