Efektīva sapulču vadība | WIN partners

Mērķu uzstādīšana un sasniegšana

Apgūstot mērķu uzstādīšanas metodi, mērķu izvirzīšana kļūs vienkārša, skaidri definējama un paātrinās mērķu sasniegšanas ātrumu

mācības paredzētas klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

50% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: 2h attālināti vai klātienē

Gan individuālu, gan kolektīvu mērķu sasniegšanai ir svarīga kā izpratne par mērķu uzstādīšanas nozīmi, tā prasme tos formulēt un noteikt īstenošanas ceļu.

Izmantojot mērķu uzstādīšanas metodi OKR, ko iespējams apgūt šīs programmas ietvaros,  mērķu izvirzīšana ir vienkārša, skaidri definēta un paātrina tā sasniegšanas ātrumu.

Kam iesakām programmu “Mērķu uzstādīšana un sasniegšana”?

 • Ja komandā nepieciešams paātrināt procesus un «iztīrīt» uzkrājušās iniciatīvas
 • Ja nepieciešams ievest mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas sistēmu uzņēmuma iekšējā vidē
 • Ja ir iespējams un vajadzīgs iesaistīt komandu iniciatīvās, kas nav tieši saistītas ar apmaksu

Programmas saturs:

1. Mērķu izvirzīšanas būtība

 • Kādas ir atpazīstamākās mērķu izvirzīšanas tehnikas?
 • Kāpēc ir svarīgi uzstādīt mērķus?
 • Kā mērķu uzstādīšanā paātrināt to sasniegšanu?

2. Komandas ātruma palielināšana, izvirzot mērķus ar OKR

 • Kas ir OKR mērķu uzstādīšanas metode?
 • Kā praksē izmantot OKR metodi?
 • Kādās situācijās var izmantot OKR metodi?

Ieguvums pēc mācībām:

 • Zināšanas par mērķu uzstādīšanas nozīmi, lai nodrošinātu attīstību un ideju realizāciju
 • Prasme izvirzīt konkrētus, skaidrus mērķus un kā mērīt to sasniegšanu

Mācības pielāgojam tieši jūsu nozares vajadzībām un specifikai, piemeklējot īpašu pieeju, iesaistot dalībniekus diskusijās, simulācijās un praktiskos uzdevumos, lai nodrošinātu labāku prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā darbības vidē.