MS Teams uzņēmuma iekšējai komunikācijai

Palīdzam komandām apgūt MS Teams lietotnes papildu iespējas efektīvākai iekšējai komunikācijai organizācijā. Tas veicinās ātrāku zināšanu apriti un iedrošinās jūsu darbiniekus izmantot digitālos risinājumus darba vajadzībām.

mācības paredzētas darbiniekiem, kuri ikdienā izmanto MS Teams lietotni

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kādās situācijās iesakām programmu “MS Teams uzņēmuma iekšējai komunikācijai”?

 • komanda jau ir apguvusi MS Teams pamatus un vēlas izmantot lietotnes paplašinātas iespējas ikdienas iekšējā komunikācijā
 • uzņēmumā ir jomas eksperti, kuriem jādalās zināšanās ar citiem darbiniekiem attālināti vai jauktā režīmā (klātiene+attālināti)
 • uzņēmumā tiek ieviesti jaunumi vai jāveic zināšanu pārbaude

Par ko ir programma “MS Teams uzņēmuma iekšējai komunikācijai”?

“MS Teams uzņēmuma iekšējai komunikācijai” ir divu sesiju biznesa mācību programma, kas sniedz ieskatu MS Teams paplašinātās iespējās uzņēmuma iekšējai komunikācijai, piemēram, iekšējo mācību vai interaktīvo sapulču vadībā. Starp treniņu sesijām ir ieteicams 1 nedēļas intervāls, lai sagatavotos 2. daļas praktiskajai sesijai.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kādas ir MS Teams paplašinātās iespējas, kas var noderēt uzņēmuma iekšējā komunikācijā?
 • kā organizēt darbinieku apmācību struktūru un grupas darbu MS Teams vidē?
 • kādus papildu digitālos rīkus un kā izmantot tiešsaistes komunikācijā?

Treniņš balstīts uz WIN partners treneru pieredzi, lietotojot MS Teams mācību organizēšanai un vadīšanai. Programmas noslēgumā dalībniekiem novadīs vienu tikšanos ar pārējiem dalībniekiem, lai demonstrētu un prakstiski nostiprinātu apgūtās prasmes.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • zināšanas un pieredzi MS Teams lietošanā
 • prasmi efektīvi komunicēt attālināti
 • zinās, kā “no a līdz z” izveidot un novadīt attālinātās mācības

Ko iegūst uzņēmums?

 • uzlabota zināšanu aprite uzņēmumā
 • tehniski sagatavoti darbinieki, kuri māk dalīties zināšanās, izmantojot digitālos rīkus