Komandas sagatavošana pārmaiņām

Palīdzēsim Tavai komandai saprast, kāpēc pārmaiņas ir ikdienas neatņemama daļa, un iemācīsim tās pieņemt bez bažām un bailēm. Iedosim instrumentus, kas ļaus darbiniekiem izvērtēt savas emocijas un saprast, kāpēc viņi pretojas pārmaiņām un kā šo attieksmi mainīt.

mācības paredzētas komandām, kurām ir jāpielāgojas pārmaiņām

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

mācību ilgums: tiešsaistē 3,5h x 2, klātienē – 6h

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

Kad iesakām programmu “Komandas sagatavošana pārmaiņām”?

 • komandā plānojas pārmaiņas, piemēram, jauns process, stratēģija, iekšējie noteikumi
 • komanda pretojas nesen ieviestajām pārmaiņām

Kā programma palīdzēs darbiniekiem pieņemt pārmaiņas?

Šīs programmas mērķis ir palīdzēt komandām pārvarēt bailes no pārmaiņām un iedot instrumentus, lai tiktu galā ar emocijām parmaiņu laikā.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kāpēc cilvēks vairās no pārmaiņām?
 • kādas emocijas parasti izraisa pārmaiņas un kāpēc?
 • kā sagatavoties pārmaiņām?
 • kā ar pārmaiņām sadzīvo četri uzvedības tipu pārstāvji?
 • kādas ikdienas darbības palīdz kļūt par pārmaiņu ierosinātāju?
 • kā komunicēt pārmaiņu laikā, lai novērstu baumas?

Mācību laikā notiek vairāki grupu darbi, lai attīstītu dalībnieku prasmes tikt galā ar neparedzētām situācijām tieši komandā.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • saprot, kāpēc viņi pretojas pārmaiņām, apzinās savas emocijas
 • uzlabo komandas darba iemaņas
 • apgūst tehnikas racionālai pārmaiņu izvērtēšanai
 • iedrošinās pārmaiņu ierosināšanai

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kas ir gatavi pieņemt pārmaiņas, iesaistīties to ieviešanā un ierosināt tās