WIN partners programma | Personīgā zīmolvadība vadītajiem

Personīgā zīmolvadība vadītājiem

Mācām vadītājiem mērķtiecīgi veidot savu personīgo zīmolu. Tas ļauj organizācijām ne tikai atbalstīt vadītājus viņu karjeras attīstībā, bet arī paver jaunas iespējas uzņēmuma atpazīstamības un reputācijas veicināšanai.

mācības paredzētas vadītājiem, kuri caur eksperta tēla stiprināšanu ir gatavi attīstīt savu un darba devēja reputāciju

optimālais dalībnieku skaits: 10 darbinieki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: tiešsaistē 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

nākamais atklātais kurss notiks 2022. gada novembrī – uzzināt vairāk

Kādās situācijās iesakām programmu “Personīgā zīmolvadība vadītājiem”?

 • organizācija vēlas paaugstināt vadības komandas konkurētspēju un nostiprināt vadītāju ekspertīzi nozarē
 • organizācija vēlas uzlabot savu un savas vadības komandas reputāciju darbinieku, klientu un sadarbības partneru vidū
 • organizācija vēlas atbalstīt savus darbiniekus viņu profesionālā attīstībā

Par ko ir programma “Personīgā zīmolvadība vadītājiem”?

Programmas mērķis ir iedot organizācijas vadītājiem zināšanās un pieredzē balstītu izpratni par personīgā zīmola būtību un saturu. Mācībās runāsim par iespējām, ko vadītaji var izmantot profesionāli mijiedarbojoties ar organizāciju, lai sasniegtu savus karjeras mērķus un palīdzētu organizācijai stiprināt reputāciju.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā personīgais zīmols palīdz attīstīt karjeru un uzlabot darba devēja reputāciju?
 • kas ir un kas nav personīgais zīmols?
 • ar ko sākt personīgā zīmola izveidi?
 • kādas ir personīgā zīmola komponentes, piemēram, vizuālā identitāte, saturs?
 • kas ir komunikācijas etiķete un kādi ir tās noteikumi?
 • kā izmantot sociālos tīklus un citus instrumentus personīgā zīmola veidošanā?

Mācībās ir paredzēti praktiskie uzdevumi un piemēru analīze, kā arī divi mājasdarbi. Programmas noslēgumā katram dalībniekam ir skaidrs rīcības plāns sava personīgā zīmola attīstībai.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izprot personīgā zīmola būtību un lomu profesionālā attīstībā
 • izprot, kā vadītāja personīgais zīmols ietekmē organizācijas reputāciju
 • iepazīst un piemeklē piemērotākos instrumentus savas personīgā zīmola izveidei
 • izveido lifta runu un rīcības plānu sava personīgā zīmola ilgtermiņa attīstībai
 • zina, kā atbalstīt savus darbiniekus viņu personīgā zīmola attīstībai

Ko iegūst uzņēmums?

 • darbiniekus, kuri zina, kā caur personīgā tēla veidošanu atbalstīt organizācijas reputāciju
 • darbiniekus, kuri ir motivēti talākai profesionālai attīstībai
 • uzlabotu darba devēja tēlu