8 zudumi pēc LEAN, kas kavē komandas sniegumu

Viens no LEAN pieejas stūrakmeņiem ir pastāvīgs darbs ar zudumu identificēšanu un novēršanu.

Ir noformulētas 8 zudumu kategorijas, kas ikdienā var kavēt komandas darbu:

  • Pārprodukcija – daudz projektu sapulces
  • Krājumi – nepabeigti projekti, neatbildēti epasti
  • Gaidīšana – darbinieks gaida citu kolēģi, klienta rīcību, sapulces, kas kavējas
  • Liekas darbības – atkārtotas aktivitātes, failu meklēšana
  • Zema kvalitāte – trūkstoša informācija, brāķi, termiņu neievērošana
  • Transportēšana – lieka staigāšana vai informācijas nodošana
  • Pārcenšanās – laika un citu resursu tērēšana bez pievienotās vērtības, darbības neskaidru darba uzdevumu izpildei
  • Neizmantotais potenciāls – nepietiekama darbinieku iesaiste, viņu ierosinājumu ignorēšana

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties