8 zudumi pēc LEAN, kas kavē komandas sniegumu

Viens no LEAN pieejas stūrakmeņiem ir pastāvīgs darbs ar zudumu identificēšanu un novēršanu.

Ir noformulētas 8 zudumu kategorijas, kas ikdienā var kavēt komandas darbu.

  • Pārprodukcija – saražots vairāk, nekā vajag klientam
  • Krājumi – krājumi aizņem vietu un traucē citu procesu norisei
  • Gaidīšana – darbinieks gaida citu kolēģi, klienta rīcību
  • Liekas darbības – atkārtotas aktivitātes, meklējot darbam nepieciešams
  • Zema kvalitāte – kļūdas, kas neatbilst klienta prasībām
  • Transportēšana – satura vai laika zudums informācijas nodošanas procesā
  • Pārcenšanās – laika un citu resursu tērēšana bez pievienotās vērtības
  • Neizmantotais potenciāls – nepietiekama darbinieku iesaiste, viņu ierosinājumu ignorēšana

LEAN zudumu veidi | WIN partners

 

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Saņemt piedāvājumu