Kā izvirzīt biznesa mērķi un sekot izpildes progresam?

Atbild Valters Gražulis, WIN partners dibinātājs, pārdošanas treneris

No 2018. gada WIN partners strādā pēc OKR (objectives & key results) mērķu vadības modeļa. Tikpat ilgi to mācām arī saviem klientiem.

OKR sāka uzvaras gājienu Sicīlija ielejā un tehnoloģiju uzņēmumos 2000. gadā. 20 gadus vēlāk, šo pieeju ir pārņēmuši pasaules lielākie un veiksmīgākie uzņēmumi, tāpēc šobrīd OKR modelis tiek uzskatīts par efektīvāku veidu, kā izvirzīt un īstenot biznesa mērķus. Kā izmantot OKR modeli savā darbā?

Noformulēt mērķi (objective)

Vispirms ir jānodefinē konkrēts mērķis. Piemēram, jūsu klienti regulāri sūdzas par to, ka viņu pieteikumi tiek apstrādāti pārāk ilgi. Rezultātā krīt klientu apmierinātība un viņi aiziet pie konkurentiem.

Šajā situācijā biznesa mērķi varētu noformulēt šādi: uzlabot klientu pieprasījumu apstrādes ātrumu.

Uzskaitīt kritērijus, pēc kuriem sekosiet līdzi izpildei (key results)

Nākamais solis ir noformulēt precīzus kritērijus, pēc kuru izpildes jūs vērtēsiet, vai mērķis ir sasniegts. Šis solis palīdz visai komandai laicīgi vienoties par to, kādā veidā zināsiet, ka jūs visi kopā un katrs atsevišķi ejat vienā virzienā.

Mūsu piemērā par pieprasījumu apstrādes ātrumu, kritēriji varētu būt šādi:

  • organizētas 3 sapulces par procesu uzlabojumiem
  • ieviesti 10 procesa uzlabojumi
  • 80% pieprasījumu izskatīti noteiktā termiņā

Regulāri sekot līdzi progresam

OKR modeļa stūrakmens ir regulārs monitorings, kas ļauj laicīgi piefiksēt nobīdes un pieņemt atbilstošas izmaiņas darba plānos. Var būt situācijas, kad mērķis tiek sasniegts ātrāk, nekā bija iecerēts, kas paver iespēju ātrāk ķerties klāt nākamajiem vai pārvirzīt resursus tiem mērķiem, ar kuru īstenošanu neiet tik labi, kā bija paredzēts. Monitoringa posmu īsteno pēc šādiem principiem:

  • reizi mēnesī un ceturksnī procentos mērām progresu
  • ja mērķis izpildīts par 70%, uzskatām to par paveiktu, atlikušo sasniegsim procesā
  • ja mērķis ceturkšņa beigās izpildīts mazāk kā par 40%, mainām atbildīgo vai atceļam pavisam
  • ja ir citi objektīvi iemesli, mērķis jāatceļ laicīgi
  • ja izpildes kritēriji sasniegti, bet mērķis nav izpildīts, uz nākamo ceturksni plānojam citus kritērijus (key results)

Vēl vairāk piemēru tam, kā izvirzīt mērķus pēc OKR modeļa skaties šajā video.

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties