Sadarbrība ar LPUF

2022. gada nogalē WIN partners un Latvijas Pārtikas uzņēmēju federācija parakstīja līgumu par mācību organizēšanu projekta “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” ietvaros. Projekta Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Projekta mērķis ir apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes – sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta realizēšanas termiņš: 2023. gada 31. decembris

Plašāka informācija par atbalsta apmēru un pieteikšanās kārtību