WIN partners mācības

Starpkultūru komunikācija

Palīdzam izzināt kultūratšķirības un to nozīmi komunikācijā organizāciju iekšienē un ārējā vidē, tā kļūstot par vēl labākiem kolēģiem un sadarbības partneriem

mācības paredzētas visu līmeņu darbiniekiem, kas ikdienā strādā multikulturālā vidē

optimālais dalībnieku skaits: 12 darbinieki

80% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kādās situācijās iesakām programmu “Starpkultūru komunikācija”?

 • organizācijas darbinieki, klienti vai sadarbības partneri ir cilvēki ar dažādu nacionālo/ etnisko izcelsmi
 • organizācija vēl tikai plāno piesaistīt šādus darbiniekus, klientus vai sadarbības partnerus
 • darba ikdienā komanda bieži saskaras ar grūtībām, kas saistītas ar darbinieku atšķirīgiem kulturāliem priekšstatiem par termiņiem, savstarpējo komunikāciju, punktualitāti, sadarbību
 • organizācijā uzsāk darbu jauna darbinieku grupa ar salīdzinoši mazu pieredzi multikulturālā vidē

Par ko ir programma “Starpkultūru komunikācija”?

Programma drošā un atbalstošā vidē, izmantojot simulācijas spēles, ļauj praktiski pieredzēt kultūratšķirību izpausmes starppersonu komunikācijā, pilnveidojot cieņpilnu, iekļaujošu un efektīvu saskarsmi.

Programmā iekļautās tēmas:

 • kas ir kultūra un kā var atpazīt tās klātbūtni dažādās komunikācijas situācijās?
 • kā starpkultūru komunikācijas prasmes bagātina mūsu profesionālo dzīvi?
 • kā notiek citu kultūru apgūšana un kā turpināt to darīt savā ikdienā?
 • simulācijas spēle, kur dalībnieki personīgi piedzīvo dažādas kultūratšķirības

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • efektīvākas komunikācijas prasmes ar dažādu kultūru pārstāvjiem
 • spēju labāk izprast citu cilvēku komunikatīvās uzvedības cēloņus un nozīmi
 • apziņu par kultūras izpausmēm savā komunikācijā

Ko iegūs uzņēmums?

 • efektīvāku komandas darbu un uzņēmuma mērķu sasniegšanu
 • labāku sadarbību ar ārzemju partneriem
 • vairāk darbiniekus, kas spēj efektīvi komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem uzņēmuma iekšienē un ārējā darbības vidē
 • saprotošāku un kultūratšķirības iekļaujošāku savstarpējo saziņu