Komandas saliedēšanas spēle “Izdzīvotājs”

Palīdzām komandām spēles formātā attīstīt tādas prasmes, kā sadarbība, stratēģijas izveide, lēmumu pieņemšana, savstarpējā uzticēšanās. Viena spēles sesija ilgst 2 stundas, tāpēc lieliski derēs kā komandas saliedēšanas pasākuma aktivitāte.

spēle piemērota komandām, kuru sniegums ir atkarīgs no spējas efektīvi komunicēt, kopīgi pieņemt lēmumus un operatīvi pielāgoties mainīgiem apstākļiem

optimālais dalībnieku skaits: 10

spēles ilgums: 3 x 2h vai 5 x 2h

spēle ir spēlējama arī tiesšsaistē

Kad iesakām komandas saliedēšanas spēli “Izdzīvotājs”?

  • komanda meklē atraktīvu veidu, kā attīstīt tādas prasmes, kā sadarbība, stratēģijas izveide, lēmumu pieņemšana, savstarpējā uzticēšanās
  • uzņēmumā ir izveidota jauna komanda, kuru nepieciešams saliedēt kopīgu mērķu sasniegšanai

Par ko ir komandas saliedēšanas spēle “Izdzīvotājs”?

“Izdzīvotājs” ir iespēja komandai caur spēli attīstīt piecas svarīgas prasmes veiksmīgai sadarbībai:

  • lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos
  • pārliecinoša komunikācija un stāstniecība (storytelling)
  • uzticības veidošana komandā
  • pārliecinoša komunikācija
  • līderība

Komanda izvēlas no prasmju saraksta vismaz trīs, kuras vēlas attīstīt spēles procesā. Katrai prasmei tiek veltīta viena spēles sesija. Sesijas beigās notiek refleksijas saruna, kurā trenera vadībā dalībnieki izrunā spēlē piedzīvotās situācijas un to, kā tās var pārnest uz darba ikdienu. Viena sesija ilgst 2 stundas.

“Izdzīvotājs” spēlējams gan klātienē, gan tiešsaistē. Ja spēle notiek attālināti, tad katram dalībniekam savs dators ar “Zoom” programmu un atsevišķa telpa.

Ko iegūs spēles dalībnieki?

  • komanda spēles formātā varēs izmēģināt dažādus sadarbības, komunikācijas un lēmumu pieņemšanas modeļus, kas palīdzēs ieraudzīt jaunas iespējas, risinot ikdienas darba situācijas

Ko iegūs uzņēmums?

  • saliedētāku komandu, kura strādās efektīvāk un būs gatava uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus
  • jautru kopābūšanu ar pievienoto vērtību