Treneru apmācības Train the Trainer

Palīdzēsim Tavas organizācijas treneriem strukturēt mācību programmu saturu un attīstīt pasniegšanas prasmes. Dalībnieki apgūs praktiskās metodes, kas palīdzēs pielāgot mācību procesu jebkurai auditorijai.

mācību struktūrvienību darbiniekiem, personāla darbiniekiem, talantu attīstītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits – 10

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 7, klātienē 6h x 3

Tuvākais atklātais kurss notiks 2023. gada 5., 6., 12., decembrī

 

 

Kādās situācijās iesakām treneru apmācības “Train the Trainer”?

 • uzņēmums vēlas izveidot iekšējo mācību programmu vai attīstīt jau esošās programmu saturu
 • uzņēmums vēlas uzlabot iekšējo treneru sniegumu
 • uzņēmumam pievienojas jauni iekšējie treneri, kurus nepieciešams sagatavot darbam ar konkrētu auditoriju

Par ko ir treneru apmācības “Train the Trainer”?

Programmas “Train the Trainer” mērķis ir palīdzēt treneriem sagatavot un veiksmīgi novadīt biznesa mācību programmu: iedot metodes materiāla strukturēšanai, pasniegšanai un efektīvam darbam ar auditoriju.

Programma sniedz dalībniekiem atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā pasniegt informāciju biznesa mācību formātā?
 • kā pielāgot mācību saturu biznesa specifikai?
 • vai un kā mācībās izmantot vizuālās uzskates materiālus?
 • kā plānot mācību laiku?
 • kā izveidot kontaktu ar auditoriju?
 • kā izzināt grupas noskaņojumu un pielāgot tam pasniegšanas veidu?
 • kā noturēt grupas uzmanību un fokusu?
 • kā atbildēt uz auditorijas āķīgiem jautājumiem?
 • kā padarīt mācību saturu praktiski orientētu un viegli uztveramu?

Mācību saturā iekļauti vairāki praktiskie uzdevumi, piemēram, reālos piemēros balstītu problēmjautājumu risinājumu meklēšana, situāciju modelēšana, lomu spēles, video mācību analīze u. c.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • apgūst praktiskas metodes mācību satura veidošanai un pasniegšanai
 • attīsta prasmes darbā ar auditoriju
 • uzlabo laika vadības iemaņas
 • iemācās izveidot un integrēt mācību saturā vizuālās uzskates materiālus

Ko iegūst uzņēmums?

 • kvalitatīvas mācību programmas, kuras ir pielāgotas uzņēmuma nozarei un auditorijai
 • pārliecinošu un motivētu iekšējo treneru komandu