Treneru apmācības Train the Trainer

Palīdzēsim Tavas organizācijas treneriem strukturēt mācību programmu saturu un attīstīt pasniegšanas prasmes. Dalībnieki apgūs praktiskās metodes, kas palīdzēs pielāgot mācību procesu jebkurai auditorijai.

mācību struktūrvienību darbiniekiem, personāla darbiniekiem, talantu attīstītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits – 10

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 7, klātienē 6h x 3

Mācības ir balstītas uz pārliecību, kurai tic WIN partners treneri. Pārliecību, ka mācības ir kā sporta zāles apmeklējums – lai ieraudzītu gala rezultātu, ir pašam jāstrādā. Pārliecību, ka jāmāca ir praktiski, ka mācības ir komplekss pasākums, kas ietver aktivitātes pirms un pēc mācību sesijas. Pārliecību, ka katras mācības ir unikāls un neatkārtojams satura, dalībnieku, telpas, laika un trenera salikums. Nav divu identisku mācību, katras mācības ir jāpielāgo individuāli.

Kam iesakām mācības “Train the Trainer”?

 • uzņēmumu iekšējiem treneriem, kuriem pašiem jāveido un jāvada mācības
 • treneriem, kuriem jāpielāgo iekšējās mācību programmas dažādām grupām, dažādiem formātiem
 • aktīviem treneriem, kuri ir gatavi nemitīgi attīstīties un mācīties
 • uzņēmuma mācību organizatoriem
 • vadītājiem, talantiem, entuziastiem, kuriem regulāri uztic nodot informāciju, zināšanas vai prasmes uzņēmuma darbinieku grupām

Par ko ir treneru apmācības “Train the Trainer”?

Programmas “Train the Trainer” mērķis ir palīdzēt treneriem sagatavot un veiksmīgi novadīt biznesa mācību programmu: iedot metodes materiāla strukturēšanai, pasniegšanai un efektīvam darbam ar auditoriju.

Programma sniedz dalībniekiem atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā pasniegt informāciju biznesa mācību formātā?
 • kā pielāgot mācību saturu biznesa specifikai?
 • vai un kā mācībās izmantot vizuālās uzskates materiālus?
 • kā plānot mācību laiku?
 • kā izveidot kontaktu ar auditoriju?
 • kā izzināt grupas noskaņojumu un pielāgot tam pasniegšanas veidu?
 • kā noturēt grupas uzmanību un fokusu?
 • kā atbildēt uz auditorijas āķīgiem jautājumiem?
 • kā padarīt mācību saturu praktiski orientētu un viegli uztveramu?

Mācību saturā iekļauti vairāki praktiskie uzdevumi, piemēram, reālos piemēros balstītu problēmjautājumu risinājumu meklēšana, situāciju modelēšana, lomu spēles, video mācību analīze u. c.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • prasmes sakārtot un pielāgot saturu
 • metodes mācību satura efektīvākai nodošanai
 • izpratni par mācību iedzīvināšanas aktivitātēm
 • prasmes vadīt diskusijas un organizēt grupu darbus
 • noderīgus un pārbaudītus trikus mācību vadīšanā

Ko iegūst uzņēmums?

 • kvalitatīvas mācību programmas, kuras ir pielāgotas uzņēmuma nozarei un auditorijai
 • pārliecinošu un motivētu iekšējo treneru komandu

PROGRAMMA

 • Kas jums jāzina par to, kā mācās pieaugušie
 • Ko var un ko nevar iemācīt
 • Mācību mērķu un mērījumu noteikšana, balstoties izvēlētajā mācību formātā
 • Mācību arhitektūra – mācību satura pamatota un efektīva salikšana pamata struktūras blokos
 • Kādi faktori jāņem vērā, pielāgojoties konkrētajai auditorijai: motivācija, kompetence, vide, cilvēki, blakus apstākļi, utt.
 • 3 galvenie mācību dalībnieka motivācijas veidi (un vēlamās darbības)
 • Kompetences līmeņi un kā kuram mācīt
 • Aktivitātes pirms mācībām. Kad, ko, ar kādu mērķi?
 • 5 metodes mācību ievadam
 • Grupu darbu vadīšanas pamata noteikumi
 • Kā teorijas mācīšanu padarīt praktisku?
 • Iepazīšanās un enerģijas uzdevumi
 • Kopsavilkumi, pārbaudījumi un noslēguma atgriezeniskās saites
 • Darbs ar negatīvajiem pasažieriem (klusajiem nemotivētajiem un aktīvi iebilstošajiem)
 • Kāpēc nestrādā mājas darbi un kā tos atdzīvināt izmantojot “Nudge” idejas
 • Kā strādāt ar negatīvo atgriezenisko saiti
 • Kā parūpēties par savu enerģiju trīs dažādos griezumos
 • Kā mācībās dalībniekiem radīt “pievienotās vērtības” sajūtu
 • Kādas aktivitātes veikt, lai tuvinātos apgūtā iedzīvināšanai ikdienā