Efektīva sapulču vadība | WIN partners

Vajadzību izzināšana un argumentācija

Programma palīdzēs izzināt klientu vajadzību, pārvarēt klientu iebildumus un sniegs rīkus, kā ar pārliecinošiem argumentiem celt produktu vai pakalpojumu vērtību

mācības paredzētas klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālistiem, mārketinga speciālistiem, projektu vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 – 14 cilvēki

50% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: 2h klātienē

Kad iesakām programmu “Vajadzību izzināšana un argumentācija”?

  • Nepieciešams uzlabot komunikācijas prasmes klientu vajadzību izzināšanā un risinājumu sniegšanā
  • Jāpārliecina potenciālie klienti par savu produktu vai pakalpojumu vērtību, izmantojot pārliecinošus argumentus
  • Darbinieki nezina, kā pārvarēt klientu iebildumus

Programmas saturs:

Pārdošanas sagatavošanas procesā bieži tiek izlaists svarīgs posms – vajadzību izpēte. Nepilnīga 1.-4.punkta izpilde (sk. attēlu zemāk) palielina klienta šaubas un iebildumu skaitu. Iepriekšējā izpēte ne tikai ietver tehniskās prasības, bet arī uzņēmuma specifisko vajadzību izzināšanu, kas būtiski ietekmē sarunu gaitu. Rūpīgi veikta izpēte ļauj novērst papildu iebildumus un jautājumus, padarot pārdošanas procesu efektīvāku un veicinot veiksmīgu darījumu noslēgšanu, kas turpmāk rezultējas ilgtermiņa sadarbībā.

Mācību laikā tiek apgūta:

  • Vajadzību izzināšana un piefiksēšana: dalībnieki iemācās identificēt un analizēt klientu vai tirgus vajadzības, izmantojot dažādas tehnikas un instrumentus
  • Argumentēšana, izmantojot iepriekš iegūtu informāciju: dalībnieki iemācās efektīvi izmantot iepriekš iegūto informāciju, lai argumentētu par produktu vai pakalpojumu priekšrocībām un piemērotu tās klientu vajadzībām
  • Iebildumu apstrāde: dalībnieki apgūst dažādas iebildumu apstrādes tehnikas, lai veiksmīgi risinātu klientu iebildumus un pārliecinātu tos par produktu vai pakalpojumu vērtību

Ieguvums pēc mācībām:

Dalībnieki pēc šīs programmas būs ieguvuši paplašinātas zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi strādātu ar klientiem, izprotot viņu vajadzības, argumentējot produktu/pakalpojumu vērtību un efektīvi risinot iebildumus.

  • Mācību dalībniekiem ir jautājumu saraksts vajadzības izzināšanai
  • Mācību dalībnieki prot argumentēt produkta/pakalpojuma cenu
  • Prot reaģēt uz iebilduma izteikšanu

Mācības pielāgojam tieši jūsu nozares vajadzībām un specifikai, piemeklējot īpašu pieeju, iesaistot dalībniekus diskusijās, simulācijās un praktiskos uzdevumos, lai nodrošinātu labāku prasmju apgūšanu un pielietošanu reālajā darbības vidē.