Vienas metodes treniņš

Piedāvājam komandām par brīvu apgūt vienu no metodēm, ko mūsu treneri izmanto biznesa mācībās. Treniņa noslēgumā dalībnieki uzreiz varēs pielietot apgūto metodi savā darbā. Piesaki savu komandu!

Kas ir Vienas metodes treniņš?

Tas ir bezmaksas 1 stundas online treniņš, kuru vada kāds no WIN partners treneriem. Vienas metodes treniņā uzņēmuma komanda apgūst konkrētu metodi labākai cilvēku vadībai, efektīvākai komunikācijai vai pārdošanas prasmju attīstībai. Treniņš notiek MS Teams vai Zoom platformā.

 • minimālais dalībnieku skaits 6, maksimālais – 10
 • katram dalībniekam jābūt piekļuvei pie datora ar skaņu un kameru
 • viena komanda var pieteikties tikai vienam treniņam
 • piesakoties Vienas metodes treniņam, uzņēmums piekrīt, ka WIN partners patur tiesības izmantot savā komunikācijā informāciju par treniņu, piemēram, klienta nosaukumu, atsauksmes utml.

Kā pieteikties?

Nākamā pieteikšanās atvērsies 2021. gada decembrī.

Kādas ir Vienas metodes treniņa priekšrocības?

 • bezmaksas iespēja “notestēt” kādu no WIN partners biznesa mācību programmām
 • kompakta treniņa struktūra: viena metode laikā, kas ir līdzvērtīgs sapulces ilgumam
 • vienkārša organizēšana: treniņš norit attālināti MS Teams vai Zoom platformā
 • efektīvi izmantots darbinieku laiks, neizjaucot ikdienas darba ritmu
 • konkrēts zināšanu pielietojums – 100% praksē balstīts treniņš
 • neliela grupa, kas ļauj iesaistīt treniņā visus dalībniekus

Kad iesakām pieteikties Vienas metodes treniņam?

 • ja vēlaties attīstīt kādu konkrētu prasmi savā komandā
 • ja apsverat domu iegādāties WIN partners mācību programmu, un vēlaties redzēt treneri darbībā vai pārliecināties par programmā izmantoto metožu saturu un kvalitāti

Kādas metodes var apgūt?

METODES NOSAUKUMS KO IEGŪS KOMANDA? TRENERIS
4 STRATĒĢISKĀS DOMĀŠANAS PĪLĀRI
(LV, EN)
Metode palīdz attīstīt stratēģisko domāšanu, lai komandas darbs atbalstītu uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās, kādas tehnikas palīdz domāt stratēģiski
 • pilnveidos komunikācijas prasmes

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “No taktiskās uz stratēģisko domāšanu”

 

Elita Račiņa

TRENDU KARTE IDEJU RADĪŠANAI

(RU, EN)

Metode palīdz radīt un atlasīt idejas biznesa attīstībai.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās par jaunākām pieejām jaunu ideju radīšanā un atlasē
 • iemācīsies veidot trendu karti jaunu ideju radīšanai savā nozarē
 • apgūs grupas diskusijas vadīšanas metodi, ko turpmāk varēs izmantot savā darba ikdienā

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “Fasilitācijas pamati komandas vadībai”

Olga Nožņina

 

OIS METODE ATGRIEZENISKĀS SAITES SNIEGŠANAI

(LV, ENG)

 

Metode palīdz sniegt atgriezenisko saiti, lai tā būtu sadzirdēta, iedarbīga un uz attīstību vērsta.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās par tipiskākām kļūdām, sniedzot atgriezenisko saiti
 • iemācīsies atgriezeniskās saites sniegšanas algoritmu

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “Līderības metodes darbinieku attīstībai | Performance Management”

Regīna Reķe

 

 

GROW METODE DARBINIEKU ATTĪSTĪBAI

(LV, EN)

Metode palīdz vadītājiem attīstīt savus darbiniekus, izmantojot koučinga elementus ikdienas komunikācijā.

Treniņā jūsu vadītāji:

 • uzzinās, kā palielināt darbinieku iesaisti un atbildību par savu izaugsmi
 • iemācīsies noformulēt un strukturēt jautājumus, kas palīdz darbiniekam nonākt līdz konkrētam risinājumam

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “No taktiskās uz stratēģisko domāšanu“Līderības metodes darbinieku attīstībai | Performance Management”

KOMANDAS KOUČINGS (LV, RU) Metode palīdz komandām pašām nonākt pie problēmjautājuma risinājuma, saprotot pieejamās iespējas un esošos ierobežojumus. Koučs ar jautājumu palīdzību iedrošina komandu paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un rast idejas tam, kā tikt galā ar konkrētu darba situāciju.

Treniņā laikā komanda izmēģinās koučinga metodi, diskutējot par kādu komandai aktuālo darba jautājumu.

Plašāk par komandas koučinga sesijām.

Laila Vīksna

TRANSAKCIJU ANALĪZE JEB KĀ LABĀK SAPRAST SARUNU BIEDRU (LV, EN, RU) Treniņā dalībnieki apgūst Ērika Berna transakciju analīzes pamatus. Tā ir metode savstarpējo attiecību analizēšanai, kas paredz, ka attiecībās ar citiem cilvēks ieņem vienu no trim lomām: Bērns, Vecāks, Pieaugušais.

Treniņa laikā jūsu komanda:

– iemācīsies atpazīt savu un kolēģa vai klienta lomu dažādās situācijās

– uzzinās, kā pielietot šīs zināšanas efektīvākai komunikācijai ar kolēģiem un klientiem

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “Emocionālā inteliģence darba vidē”

Māris Belte

KAIZEN UN ZUDUMU NOVĒRŠANA Metode palīdz iesaistīt darbiniekus zudumu novēršanā. Aktuāla tiem, kas grib strādāt mazāk un izdarīt vairāk.

Treniņā jūsu komanda
– uzzinās zudumu veidus
– atklās zudumus savā ikdienā
– sapratīs kā no tiem sistemātiski atbrīvoties

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “LEAN principi procesu vadībā”

WIN partners LEAN trenere Ginta Baltaisbrence

Ginta Baltaisbrence

 

PROBLĒMU RISINĀŠANAS METODE A3 Metode iemāca un iedrošina darbiniekus meklēt cēloņus nevis cīnīties ar sekām. Problēmu risināšanā apmācīti darbinieki atbrīvo laiku vadītājiem.

Treniņā jūsu komanda
– uzzinās par strukturētu pieeju problēmu risināšanai
– sapratīs, kā visefektīvāk runāt par problēmu ar vadību
– atradīs cēloni konkrētai darba problēmai

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “LEAN principi procesu vadībā”