WIN partners Vienas metodes treniņš

IZMĒĢINĀJUMA TRENIŅŠ

Dāvinām komandām iespēju apgūt vienu no metodēm, ko mūsu treneri izmanto biznesa mācībās. Vienas metodes treniņa noslēgumā dalībnieki uzreiz varēs pielietot apgūto metodi savā darbā. Treniņam var pieteikties 6-10 cilvēku grupas.

Kas ir Vienas metodes treniņš?

Tas ir bezmaksas 1 stundas online treniņš, kuru vada kāds no WIN partners treneriem. Vienas metodes treniņā uzņēmuma komanda apgūst konkrētu metodi labākai cilvēku vadībai, efektīvākai komunikācijai vai pārdošanas prasmju attīstībai. Treniņš notiek MS Teams vai Zoom platformā.

 • minimālais dalībnieku skaits 6, maksimālais – 10
 • katram dalībniekam jābūt piekļuvei pie atsevišķa datora ar skaņu un kameru
 • nākamā pieteikšanās – 2022. gada vasarā

Kādas metodes var apgūt jūsu komanda?

4 PĪLĀRU METODE STRATĒĢISKAI DOMĀŠANAI (LV,EN)

Metode palīdz attīstīt stratēģisko domāšanu, lai komandas darbs atbalstītu uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās, kādas tehnikas palīdz domāt stratēģiski
 • pilnveidos komunikācijas prasmes

Metode tiek izmantota vadītāju mācību programmā No taktiskās uz stratēģisko domāšanu
Trenere: Elita Račiņa

Ē. BERNA METODE EFEKTĪVAI KOMUNIKĀCIJAI (LV, EN, RU)

Treniņā dalībnieki apgūst Ērika Berna transakciju analīzes pamatus. Tā ir metode savstarpējo attiecību analizēšanai, kas paredz, ka attiecībās ar citiem cilvēks ieņem vienu no trim lomām: Bērns, Vecāks, Pieaugušais.

Treniņa laikā jūsu komanda:

 • iemācīsies atpazīt savu un kolēģa vai klienta lomu dažādās situācijās
 • uzzinās, kā pielietot šīs zināšanas efektīvākai komunikācijai ar kolēģiem un klientiem

Metode tiek izmantota komandas mācību programmā Emocionālā inteliģence darba vidē
Treneris: Māris Belte

“5 KĀPĒC” METODE PROBLĒMU RISINĀŠANAI (LV, EN)

Metode iemāca darbiniekus ikdienas darba situācijās meklēt cēloņus, nevis cīnīties ar sekām. Problēmu risināšanā apmācīti darbinieki atbrīvo laiku vadītājiem.

Treniņā jūsu komanda:

 • sapratīs atšķirību starp cīņu ar sekām jeb ugunsgrēku dzēšanu un problēmas cēloņu novēršanu
 • sapratīs, kā visefektīvāk runāt par problēmu ar vadību
 • atradīs cēloni konkrētai darba problēmai

Metode tiek izmantota procesu vadības mācību programmā LEAN principi procesu vadībā
Trenere: Ginta Baltaisbrence

M.A.P. METODE PERSONĪGĀ ZĪMOLA ATTĪSTĪBAI (LV, EN)

M.A.P. ir trīs soļu metode, kas palīdz  izprast personīgā zīmola būtību un uzsākt mērķtiecīgu darbu ar personīgā zīmola attīstību.

Treniņā jūsu komanda:

 • gūs priekšstatu par personīgā zīmola būtību un iespējām izmantot to savas un darba devēja reputācijas veicināšanai
 • uzzinās, kā un kādus instrumentus un tehnikas var izmantot personīgajā zīmolvadībā

Metode tiek izmantota mācību programmā Personīgā zīmolvadība vadītājiem
Trenere: Inese Pabērza

A-Z METODE JAUNIEM VADĪTĀJIEM (LV, EN, RU)

A-Z metode palīdz jauniem vadītājiem izveidot vai uzlabot vadītāja sadarbību ar komandu vai savu vadītāju un stratēģiskajiem partneriem.

Treniņā jūsu jauno vadītāju komanda:

 • gūs izpratni par vadītāja lomas elastību
 • uzzinās, kā izmantot vadītāja lomu savu mērķu sasniegšanai
 • uzzinās, kā veidot komandā atbalstošu vidi, kura ilgtermiņā veicina proaktivitāti un dažādības pieņemšanu

Trenere: Aija Iesalniece

Kad iesakām pieteikties Vienas metodes treniņam?

 • ja vēlaties attīstīt kādu konkrētu prasmi savā komandā
 • ja apsverat domu iegādāties WIN partners mācību programmu, un vēlaties redzēt treneri darbībā vai pārliecināties par programmā izmantoto metožu saturu un kvalitāti

Kādas ir Vienas metodes treniņa priekšrocības?

 • bezmaksas iespēja “notestēt” kādu no WIN partners biznesa mācību programmām
 • kompakta treniņa struktūra: viena metode laikā, kas ir līdzvērtīgs sapulces ilgumam
 • vienkārša organizēšana: treniņš norit attālināti MS Teams vai Zoom platformā
 • efektīvi izmantots darbinieku laiks, neizjaucot ikdienas darba ritmu
 • konkrēts zināšanu pielietojums – 100% praksē balstīts treniņš
 • neliela grupa, kas ļauj iesaistīt treniņā visus dalībniekus

Kā pieteikties?

 • nākamā pieteikšanās – 2022. gada vasarā
 • piesakoties Vienas metodes treniņam, jūs piekrītat, ka WIN partners patur tiesības izmantot savā komunikācijā informāciju par treniņu, piemēram, klienta nosaukumu, atsauksmes.