Vienas metodes treniņš

Piedāvājam komandām par brīvu apgūt vienu no metodēm, ko mūsu treneri izmanto biznesa mācībās. Treniņa noslēgumā dalībnieki uzreiz varēs pielietot apgūto metodi savā darbā. Piesaki savu komandu!

Kas ir Vienas metodes treniņš?

Tas ir bezmaksas 1 stundas online treniņš, kuru vada kāds no WIN partners treneriem. Vienas metodes treniņā uzņēmuma komanda apgūst konkrētu metodi labākai cilvēku vadībai, efektīvākai komunikācijai vai pārdošanas prasmju attīstībai. Treniņš notiek MS Teams vai Zoom platformā.

 • pieteikt komandu treniņam varēs līdz 30. jūlijam
 • treniņus organizēsim no 15. jūlija līdz 15. augustam
 • treniņu skaits ir ierobežots
Pieteikt savu komandu

Kādas ir Vienas metodes treniņa priekšrocības?

 • bezmaksas iespēja “notestēt” kādu no WIN partners biznesa mācību programmām
 • kompakta treniņa struktūra: viena metode laikā, kas ir līdzvērtīgs sapulces ilgumam
 • vienkārša organizēšana: treniņš norit attālināti MS Teams vai Zoom platformā
 • efektīvi izmantots darbinieku laiks, neizjaucot ikdienas darba ritmu
 • konkrēts zināšanu pielietojums – 100% praksē balstīts treniņš
 • neliela grupa, kas ļauj iesaistīt treniņā visus dalībniekus

Kad iesakām pieteikties Vienas metodes treniņam?

 • ja vēlaties attīstīt kādu konkrētu prasmi savā komandā
 • ja apsverat domu iegādāties WIN partners mācību programmu, un vēlaties redzēt treneri darbībā vai pārliecināties par programmā izmantoto metožu saturu un kvalitāti

Kādas metodes var apgūt?

METODES NOSAUKUMS KO IEGŪS KOMANDA? TRENERIS
4 STRATĒĢISKĀS DOMĀŠANAS PĪLĀRI
(LV, EN)
Metode palīdz attīstīt stratēģisko domāšanu, lai komandas darbs atbalstītu uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās, kādas tehnikas palīdz domāt stratēģiski
 • pilnveidos komunikācijas prasmes

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “No taktiskās uz stratēģisko domāšanu”

 

Elita Račiņa

TRENDU KARTE IDEJU RADĪŠANAI

(RU, EN)

Metode palīdz radīt un atlasīt idejas biznesa attīstībai.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās par jaunākām pieejām jaunu ideju radīšanā un atlasē
 • iemācīsies veidot trendu karti jaunu ideju radīšanai savā nozarē
 • apgūs grupas diskusijas vadīšanas metodi, ko turpmāk varēs izmantot savā darba ikdienā

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “Fasilitācijas pamati komandas vadībai”

Olga Nožņina

 

OIS METODE ATGRIEZENISKĀS SAITES SNIEGŠANAI

(LV, EN)

 

VISAS VIETAS IR AIZPILDĪTAS.
JAUNI PIETEIKUMI NETIEK PIEŅEMTI.

 

Metode palīdz sniegt atgriezenisko saiti, lai tā būtu sadzirdēta, iedarbīga un uz attīstību vērsta.

Treniņā jūsu komanda:

 • uzzinās par tipiskākām kļūdām, sniedzot atgriezenisko saiti
 • iemācīsies atgriezeniskās saites sniegšanas algoritmu

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “Līderības metodes darbinieku attīstībai | Performance Management”

Regīna Reķe

 

 

GROW METODE DARBINIEKU ATTĪSTĪBAI

(LV, EN)

Metode palīdz vadītājiem attīstīt savus darbiniekus, izmantojot koučinga elementus ikdienas komunikācijā.

Treniņā jūsu vadītāji:

 • uzzinās, kā palielināt darbinieku iesaisti un atbildību par savu izaugsmi
 • iemācīsies noformulēt un strukturēt jautājumus, kas palīdz darbiniekam nonākt līdz konkrētam risinājumam

Metode tiek izmantota biznesa mācību programmā “No taktiskās uz stratēģisko domāšanu“Līderības metodes darbinieku attīstībai | Performance Management”

KOMANDAS KOUČINGS (LV, RU) Metode palīdz komandām pašām nonākt pie problēmjautājuma risinājuma, saprotot pieejamās iespējas un esošos ierobežojumus. Koučs ar jautājumu palīdzību iedrošina komandu paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un rast idejas tam, kā tikt galā ar konkrētu darba situāciju.

Treniņā laikā komanda izmēģinās koučinga metodi, diskutējot par kādu komandai aktuālo darba jautājumu.

Plašāk par komandas koučinga sesijām.

Laila Vīksna

 

Kā pieteikties?

 • pieteikties Vienas metodes treniņam varēs no 2021. gada 12. līdz 30. jūlijam
 • lai pieteiktu komandu, spied pogu “Pieteikt mācībām savu komandu” apraksta apakšā
 • pieteikuma formā norādi izvēlēto metodi, cilvēku skaitu (max 10), vēlamo datumu un savu kontaktinformāciju
 • gaidi zvanu vai e-pastu no mūsu kolēģiem, lai vienotos par treniņa detaļām
 • vēršam uzmanību, ka viena komanda var pieteikties vienam treniņam