WIN4SALES – pielāgotā pārdošana

Palīdzēsim Tavam uzņēmumam izveidot pārdošanas vadības procesu. Programmas dalībnieki iemācīsies adaptēt konkrētam biznesam piemērotās pārdošanas taktikas, sekot līdzi katra darījuma statusam un iezīmēt pārdevēju izaugsmes iespējas

programma paredzēta klientu vadītājiem, pārdošanas vadītājiem, pārdevējiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām WIN4SALES programmu ?

 • neizdodas sasniegt pārdošanas rezultātus
 • pārdošanas procesam trūkst stratēģiskā redzējuma
 • neizdodas atrast piemērotus kritērijus pārdošanas komandas rezultātu vērtēšanai

Par ko ir WIN4SALES programma?

WIN4SALES ir pārdošanas apmācības, ko radīja WIN partners komanda, testējot dažādas pieejas pārdošanas procesa vadībai. WIN4SALES programmas pamatā ir uzņēmuma pārdošanas vadības sistēmas izveide un aktualizēšana, iedalot pārdošanas procesu secīgos posmos. Mācību laikā katrs posms tiek analizēts un pilnveidots atsevišķi. Programma ietver šādas tēmas:

 • pārdošanas posmi un to kritēriji
 • pārdošanas tehnikas
 • klientu attiecību vadības sistēmas (CRM)
 • galvenie veiktspējas rādītāji jeb KPI
 • pārdošanas vadības, atalgojuma modeļa un pārdošanas sapulču uzlabošana

Pirms īstenošanas programmu adaptējam klienta vajadzībām. Iepazīstam uzņēmuma specifiku un piepildām mācību saturu ar atbilstošiem piemēriem un praktiskiem risinājumiem.

Ko iegūst WIN4SALES programmas dalībnieki?

 • atbildības uzņemšanās par pārdošanas rezultātiem
 • izpratne par pārdošanas procesa secību
 • iemaņas pārdošanas komandas vadībā

Ko iegūst Jūsu uzņēmums?

 • labāki pārdošanas rezultāti
 • skaidrs redzējums par pārdošanas komandas snieguma iespējamiem uzlabojumiem
 • iespēja ikdienā sekot līdzi katra darījuma statusam