Norises laiks: 23. un 24. maijā

Dalībnieku skaits: līdz 14 dalībniekiem

Dalības maksa: 395 EUR + PVN

Kā pārdot šodien? Kas ir pareizā pieeja? Kā būt efektīvākam darbā ar klientiem, kuru prasības un gaidas arvien pieaug? Kā būt pārliecinātam, sadzirdētam lielajā piedāvājumu klāstā un veiksmīgi slēgt darījumus? Šajā treniņā iekļauts viss, kas jāzina par pārdošanu 21.gadsimtā, no sagatavošanās un plānošanas līdz attiecību veidošanai, vajadzību izzināšanai, risinājuma pasniegšanai un darījuma noslēgšanai. Treniņa laikā apgūsim praktiskus rīkus un metodes, kuras var pielietot uzreiz pēc mācībām, paaugstinot savus pārdošanas rezultātus.

Mērķis:

Sniegt iespēju pārdevējiem un klientu konsultantiem paskatīties uz savu pārdošanas procesu, izprast savas darbības un izvērtēt savas stiprās un vājas puses. Caur teoriju, praktiskiem uzdevumiem un piemēriem apgūt 21. gadsimta aktuālās pārdošanas metodes un tehnikas, tādējādi paaugstinot profesionālās iemaņas un pārdošanas prasmes B2B segmentā.

Mērķauditorija:

 • Ikviens, kas šobrīd strādā B2B pārdošanā un vēlas paaugstināt savus rezultātus.
 • Tas, kas domā par karjeras maiņu un vēlas kļūt par pārdevēju B2B sektorā.
 • Ikviens, kam profesionālajā saskarsmē fokuss ir pārdošana un darbs ar klientiem B2B jomā.

Ieguvumi:

 • Tiek apgūta konsultatīvas pārdošanas būtība.
 • Apgūtas pārdošanas posmu tehnikas un metodes.
 • Izvirzīti 3-5 sev būtiski KPI.
 • Tiek individuāli salikta pārdošanas matemātika.
 • Tiek apgūtas un praktiski soli pa solim trenētas ikdienā izmantojamas pārdošanas metodes, t.sk. ”Small talk”, aktīvās klausīšanās, “SPIN” un “Value preposition” metodes.

Metodika:

Programma tiek veidota tā, lai mini-lekcijas, pārdošanas tehniku un metožu apgūšana, kā arī praktiskie uzdevumi papildina un pastiprina cita citu. Līdz pat 60 % no mācību laika dalībnieki veic praktiskas aktivitātes un strādā individuāli vai grupu darbos.

SATURS UN TĒMAS:

1. Vienošanās par terminu PĀRDOŠANA konkrētā biznesā un procesa nodalīšana:

 • Pārdošanas terminoloģija. Ar aktivitātes starpniecību izlīdzinām pārdošanā būtiskos terminus: KPI; LEAD; KONVERSIJA; VIDĒJAIS DARĪJUMS, PEĻŅA u.c.

2. Konsultatīvā pārdošana:

 • Konsultatīvās pārdošanas būtība un loģika
 • Klienta vajadzības šodien, kā tās mainījušās

3. Pārdošanas process – posmi, nemainīgās un mainīgās komponentes pārdošanas metodes un tehnikas:

 • Satiec klientu
  • Sagatavošanās, kāpēc būtiski? Cik ilgi gatavoties?
  • Sarunā pirmo tikšanos klātienē vai zvanot.
  • Klasiskās klientu attiecību veidošanas kļūdas?
  • “Small talk” – ko ar to gribu pateikt? Kad lietot, kad nē?
  • 4 cilvēku pamat-tipi un kā man komunicēt “viņu valodā”.
 • Klausies un uzdod jautājumus
  • Klientu vajadzību izzināšana.
  • Aktīvās klausīšanās tehnikas.
  • Kā panākt, lai klients apzinās pakalpojuma nepieciešamību?
  • Vajadzību izzināšanas metode SPIN.
 • Piedāvā atbilstošus risinājumus
  • Kā pasniegt savu risinājumu kā ticamu un tieši Tavam klientam vērtīgu?
  • Atšķirība starp ieguvumu un produkta īpašību prezentēšanu.
  • 3 soļu praktiska metode “Vērtību piedāvājuma” jeb “Value preposition” teikuma izveidei.
  • Telefona, SKYPE, klātienes, prezentācijas tehnikas.
  • Kā nerakstīt “tukšos piedāvājumus” vai risinājumus?
  • Kā “neuzbāzties”, bet pārdot, koriģējot piedāvājumu?
 • Noslēdz darījumu
  • Kā panākt, ka klients pasaka: “Man tas nepieciešams”?
  • Kā radīt klienta servisa pieredzi un vienoties par lēmumu?
  • Kādus vārdus lietot? Kādas darbības demonstrēt?
  • Kā vienoties un prezentēt atbilstoši 21.gs.?
 • Atseko
  • Kas ir labākais veids, lai sazinātos ar klientu, vienlaikus sniedzot pievienoto vērtību?
  • Kā neuzbāzties un uzturēt kontaktu?

4. Pārdošanas efektivitāte un matemātiskā formula:

 • Kādi 6 būtiski principi jāievēro efektīvai pārdošanai?
 • Pārdevējs un matemātiskā zinātne.
 • Kā saprast un sarēķināt savu “Pārdošanas matemātiku”?

5. Kā pārdot 21.gadsimtā:

 • Kādas pārdošanas tehnikas izmanto šodien?
 • Kas ir uz zinātni un faktiem balstītas pārdošanas tehnikas, kas tām kopīgs?
 • Kāpēc, kuras un kā pielietot?

6. Papildus tēmas mācību laikā:

Papildus paredzētai programmai ar dalībniekiem tiek pārrunātas pārdošanas cilvēkiem būtiskas tēmas pēc izvēles:

 • E-pasta komunikācija – kā un kad efektīvi komunicēt?
 • Kā panākt, lai atver un atbild uz e-pastu?
 • Facebook, Instagram, LinkedIn kā Pozicionēšanās un ienākošo interešu (LEAD) ģenerēšanas rīks.
 • Kāpēc un kas strādā sociālajos tīklos (30/30/30) , (90/10) un iii tehnika.

 REĢISTRĀCIJA

 • Valters Gražulis
  Valters Gražulis Valdes loceklis / biznesa treneris

       WIN partners vadītājs un biznesa konsultants ar 10 gadu pieredzi mācību jomā. Specializējas pielāgotās mācību programmās pārdošanā un vadībā. Profesionālo līmeni realizē, piegādājot 100 mācību dienas gadā. Profils →

Svarīgi! Pirms treniņa ar savu vadītāju vienojies par pārdošanas mērķi. Uz treniņu ierodies ar konkrētu apņemšanos – sastādīt aktivitāšu plānu un grafiku, kā un ko darīsi, lai mērķi sasniegtu un UZVARĒTU.

Treniņa formāts: Divu dienu treniņš (8h + 8h).

Pirmajā dienā uzzināsiet apmācību vadītāja pieredzi un iegūsiet praktiskus risinājumus, otrajā dienā notiks intensīva prakse.

Norises vieta: Tiekamies WIN partners apmācību telpās, Valdemāra iela 57/59-23, Rīga.