LEAN efektīvam darbam | WIN partners

LEAN efektīvam un patīkamam darbam

Ar LEAN instrumentu palīdzību iemācām padarīt ikdienas darbu efektīvāku: strukturēti meklēt problēmu cēloņus, noteikt zudumus ikdienas procesos un izmantot sapulces kā jaudīgu komandas darba instrumentu

mācības paredzētas vadītājiem, kvalitātes un projektu vadītājiem un citiem, kas vēlas strādāt efektīvāk

trenere: Ginta Baltaisbrence

mācības notiek “Zoom”

kursa cena: 440 EUR + PVN

Kādās situācijās iesakām mācības “LEAN efektīvam un patīkamam darbam”?

 • ja vēlaties apgūt LEAN domāšanas principus un metodes, lai padarītu savu darba dienu efektīvāku
 • ja ikdienā bieži saņemat sūdzības no klientiem vai kolēģiem par termiņu kavēšanu, neizdarītiem darbiem
 • ja jūtat, ka ir darba pārslodze
 • ja pārāk daudz laika pavadāt bezjēdzīgās sapulcēs vai arī sapulces notiek reti un neregulāri
 • ja darba ikdienā atkārtojas vienas un tās pašas problēmas

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • uzzinās par LEAN būtību, principiem un ieguvumiem
 • apgūs LEAN metodes: Krīta aplis, 5S, MIFA,  5KĀPĒC, A3
 • iegūs praktiskas iemaņas zudumu atpazīšanā un mazināšanā
 • spēs uzzīmēt ikdienā notiekošo kā procesu un zinās kā to uzlabot
 • pārskatīs un pilnveidos komandas mērķus atbilstoši LEAN principiem
 • uzzinās, kā pārvērst sapulces par efektīvu darba instrumentu
 • iemācīsies atrast cēloņus un apgūs instrumentus problēmu risināšanai
 • praktiski piemēros LEAN metodes konkrētu darba situāciju risināšanai

Programma

 • Lean principi
 • Zudumi un to piemēri
 • Grupu darbs zudumu atklāšanai
 • Krīta apļa metode
 • 5S piemēri

Sesijas rezultāts:  dalībnieki izprot LEAN un zudumu mazināšanas metodes un apgūst strukturētu pieeju zudumu novēršanai

 • Spēle standartizācijas un LEAN principu izpratnei
 • Klientu vajadzību izmantošana procesu uzlabošanā
 • Procesu vadība un MIFA- metode procesa uzlabošanai
 • Mājas darbs izvēlēta procesa uzlabošanai

Sesijas rezultāts: dalībnieki iepazīst LEAN pieeju caur spēli un apgūst metodi strukturētai procesu analīzei un uzlabošanai

 • Uzņēmuma un nodaļas mērķu nozīme, to definēšana pēc SMART principiem
 • Efektīvu sapulču izveide un novadīšana
 • Darbs pie saviem mērķiem

Sesijas rezultāts: dalībnieki pārskata savus un  struktūrvienības darba mērķus, izveido savas nodaļas sapulces dienas kārtību, novada sapulci un iegūst atgriezenisko saiti par sapulci no kolēģiem un trenera

 • Atšķirība starp cīņu ar sekām un problēmas cēloņa noskaidrošanu
 • Iepazīšanās ar problēmas risināšanas struktūru
 • Problēmas cēloņa noskaidrošana ar 5 kāpēc un citām metodēm

Sesijas rezultāts: dalībnieki atrod cēloni izvirzītai darba problēmai un izstrādā rīcības plānu tās novēršanai, izmantojot LEAN instrumentus

Realizējot programmu uzņēmumā, pielāgosim tās saturu biznesa un komandas specifikai un vajadzībām – uzzini vairāk