Attālināta pārdošana

Iedrošināsim Tavu pārdošanas komandu proaktīvi uzrunāt klientus. Iemācīsim strukturēt sarunu un izprast klientu vajadzības, lai panāktu win-win darījumu arī attālināti.

mācības piemērotas pārdošanas nodaļas vadītājiem un speciālistiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

programmu var apgūt arī tiešsaistē

Kad iesakām programmu “Attālināta pārdošana”?

 • uzņēmums tirgo savas preces un pakalpojumus attālināti
 • krīt pārdošanas apjomi
 • uzņēmumā veidojat vai aktualizējat pārdošanas procesu
 • pārdošanas komanda vairās no „aukstiem” zvaniem

Par ko ir mācības?

Attālinātās pārdošanas programmas mērķis ir palīdzēt pārdošanas komandai efektīvi komunicēt ar potenciālo klientu, lai saprastu, kā pārdot attālināti.  Mācību procesā dalībnieki saņem atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • ar ko attālinātā pārdošana atšķiras no citām pārdošanas pieejām?
 • kādi komunikācijas instrumenti ir efektīvi saziņā pa telefonu?
 • kādos tipos var iedalīt pircējus?
 • ko sagaida sarunu biedrs klausules otrā galā?
 • kādi ir pārdošanas  etiķetes pamatprincipi?
 • kā sarunā ar potenciālu klientu radīt pozitīvu uzņēmuma tēlu?

Pirms īstenošanas programmu adaptējam klienta jomai un vajadzībām – iepazīstam uzņēmuma iekšējo vidi, pētām situācijas, ar kurām saskaras pārdošanas komanda un piepildām programmas saturu ar atbilstošiem piemēriem un praktiskiem risinājumiem.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • iemācās strukturēt un mērķtiecīgi virzīt telefonsarunu, orientējoties uz klienta vajadzībām
 • uzzina, kā atpazīt un pielietot cilvēku psiholoģiskos tipus sarunā ar klientu
 • apgūst komunikācijas instrumentus, kas palīdz noslēgt darījumu

Ko iegūst uzņēmums?

 • labākus pārdošanas rezultātus
 • pārliecinātu pārdošanas komandu
 • uzlabo savu reputāciju klientu vidū