Autentiskā līderība

Programma palīdzēs attīstīt līdera īpašības un sastādīt savu personīgās attīstības plānu.

mācības paredzētas vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem

optimālais dalībnieku skaits: 8-12 darbinieki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 3, klātienē 6h x 2

Kam iesakām programmu “Autentiskā līderība”?

Programma ir paredzēta vadītājiem, kuri vēlas izprast līderības būtību, attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences.
Lai programma būtu vēl efektīvāka, iesakām pirms tās realizēšanas veikt 360 grādu novērtēšanu un/vai  DISC testēšanu vadītajiem.

Par ko ir programma “Autentiskā līderība”?

Veiksmīga līderība ir viens no būtiskākajiem organizācijas efektivitātes priekšnosacījumiem. Vadītājs ir cilvēks, kurš ir oficiāli iecelts vai ievēlēts vadošā amatā, līderis ir cilvēks, kurš ietekmē citus pārliecinot, nevis piespiežot.  Autentiskās līderības spēju attīstīšana palīdzēs vadītājam atklāt jaunus personīgos un komandas resursus, paaugstinot sava un organizācijas darba efektivitāti.

Programmas saturs:

1.Līderības būtība, priekšrocības un izaicinājumi:

 • Līdera kompetences;
 • Maksvela līderības piramīda.

2. Autentiskās līderības norādes un barjeras:

 • Autentiskā līdera īpašības;
 • Pilnveides iespējas;
 • Iespējamās barjeras un to pārvarēšanas iespējas.

3.  Autentiskās līderības īstenošana – principi, tehnikas, labās prakses piemēri:

 • Spēja būt proaktīvam un inovatīvam,  kā arī veicināt šo domāšanas veidu savā komandā;
 • Sistēmiskais skatījums un elementu stratēģiskais redzējums un ietekme;
 • Empātija un cilvēku attīstības prasmes.

4. Citu cilvēku attīstības iespējas un jēgpilnu attiecību veidošana:

 • Dziļā klausīšanās, kalibrēšana;
 • Jautājumi,  to veidi un uzdošanas prasmju attīstības iespējas un priekšrocības;
 • Attīstošās sarunas un procesu vadības struktūra “Grow”.

5. Personīgās autentiskās līderības attīstības plāna izstrāde.

 

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • Autentiskās līderības stila izpratni
 • Iespēju secīgi pastrādāt pie savām līdera īpašībām un sastādīt savu personīgās attīstības plānu
 • Instrumentus līderības iezīmju un uzvedību integrācijai savos darba procesos
 • Personīgās autentiskās līderības attīstības plānu

Ko iegūs uzņēmums?

 • efektīvāku organizācijas darbu
 • labāku komandas sniegumu, pateicoties vadītāju prasmēm plānot, motivēt un attīstīt sevi un savu komandu