Laikā, kad uzņēmumi lūkojas pēc jauniem eksporta tirgiem, ir svarīgi saprast, cik spēcīga ir esošā „pārdošanas mašīna”. Sakārtots pārdošanas nodaļas darbs, izvērtēts iekšējais potenciāls un veikta kļūdu analīze, tas ir ikviena uzņēmuma mājas darbs Nr.1 pirms jaunu iespēju apgūšanas.

Kas ir pārdošanas audits?

Pārdošanas audits ir uzņēmuma pilna pārdošanas procesa analīze, kas aptver kā vadības stratēģijas pārskatu, pārdošanas personāla, tā arī datu un pārdošanas atbalsta programmatūras analīzi.

Kam pārdošanas audits tiek rekomendēts?

Pārdošanas auditu rekomendējam uzņēmumiem, kas vēlas izanalizēt un sakārtot pārdošanas procesu, mērķtiecīgi strādāt uz rezultātiem un sasniegt tos.

Pārdošanas audita mērķi?

Pārdošanas audita mērķis ir izstrādāt efektivizācijas priekšlikumus uzņēmuma gada pārdošanas rādītāju sasniegšanai, novērtējot esošo pārdošanas procesu uzņēmumā, kā arī parādīt, kas esošajā pārdošanas procesā uzlabojams, no kādām darbībām ir vēlams atteikties vai kādi papildus soļi ieviešami, lai uzņēmums sasniegtu noteiktos pārdošanas mērķus.

Ieguvumi, realizējot pārdošanas auditu?

Pēc aizvadīta pārdošanas audita, uzņēmuma vadības komanda iegūst novērtējumu un ieteikumus pārdošanas procesa uzlabošanai, ietverot:

 1. novērtējumu, vai esošie pārdošanas mērķi ir sasaistīti ar pārdošanas stratēģiju;
 2. esošā pārdošanas procesa efektivitātes novērtējumu;
 3. pārskatu, vai uzņēmums ir izanalizējis visus darbībai būtiskos KPI un to ietekmi uz pārdošanas rezultātu;
 4. redzējumu, kas esošajā pārdošanas procesā uzlabojams;
 5. izvērtējumu, kuras pārdošanas procesa darbības nenes vēlamo rezultātu un kuras darbības ir liekas;
 6. analīzi, ko papildus nepieciešams ieviest, lai uzņēmums sasniegtu noteiktos pārdošanas mērķus.

Kāpēc un kad iesakām veikt pārdošanas auditu?

 1. Uzņēmuma vadība ir gana radošs process, nereti stratēģisko vai taktisko jautājumu risināšanai tiek piemeklēti vairāki iespējamie varianti, kas, protams, rada dilemmu, kuru no versijām izvēlēties, kura būs piemērotākā, ņemot vērā gan uzņēmuma iekšējo vidi, gana ārējās vides definējumu.
 2. Uzņēmumā ir definēti procesi un tiem pielāgotas procedūras, kuras darbinieki ievēro, šķietami visi svarīgākie pārdošanu ietekmējošie procesi ir apzināti un tiek vadīti, tomēr rezultāts nav ne tuvu cerētajam.
 3. Pārdošanas process zināmā mērā ir kļuvis rutinēts un procesā iesaistītie vairs neatpazīt pudeles kaklus vai baltos plankumus, kas rada tiešu ietekmi uz pārdošanas rezultātu.
 4. Līdz pārdošanas mērķa sasniegšanai regulāri pietrūkst pavisam nedaudz, 7-5%, uzņēmuma iekšienē jau vairākkārt ir izvērtētas esošā pārdošanas procesa iespējas un norise, viss liecina, ka mērķi ir jāsasniedz, bet tomēr tas neizdodas. Kā atpazīt, kur ir šis vājais posms?
 5. Pārdošanas komanda strādā ar maksimālo atdevi, bet noteiktais pārdošanas mērķis (+15% vs PY) nosaka pieaugumu virs esošā atdeves līmeņa. Ar ko uzņēmumam sākt, vai un kā iespējams efektivizēt esošo procesu un kāds ir papildus ieguldījums pārdošanas komandā, lai tā sasniegtu jaunās uzņēmuma ekspektācijas un justos motivēta?

Pārdošanas audita norise – 5 procesa posmi:

Konfidencialitāte:

Respektējot mūsu sadarbības partneru komercinformāciju un datus, papildus sadarbības līguma slēgšanai slēdzam arī konfidencialitātes līgumu.

Investīcijas:

Vienas biznesa konsultanta darba stundas izmaksas ir 142 EUR +PVN.

Kompānijai ar pārdošanas nodaļu līdz 10 darbiniekiem pārdošanas audita veikšanai vidēji tiek plānotas 30-45 h. Precīzs darba stundu skaits tiek noteikts, gatavojot piedāvājumu.

Programmas norise:

Svarīgi! Pēc pārdošanas audita biznesa konsultants izvirza prioritātes un izstrādā tālāko darbības plānu, ko klātienē prezentē vadības komandai.

Mērķauditorija:

Pārdošanas auditu rekomendējam uzņēmumiem, kas vēlas izanalizēt un sakārtot pārdošanas procesu, mērķtiecīgi strādāt uz rezultātiem un sasniegt tos.

Audita realizētāji:

Projektu īsteno un rekomendācijas izstrādā vairāki Win partners biznesa konsultanti. Par projekta gaitu atbildīgs ir viens biznesa konsultants, kura funkcija ir informācijas apmaiņa starp uzņēmumu un projektā iesaistītajiem konsultantiem.

Investīcijas:

Plašāka informācija par piedāvājumu un izcenojumu pieejama, sazinoties ar mums.  Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.