Apmācību mērķis: sniegt apmācību dalībniekiem prasmes un piedāvāt metodes plānotai un sistemātiskai pieejai projektu vadībā.

Ieguvumi apmācību dalībniekiem:

 1. Apgūtas prasmes projekta mērķa definēšanai un svarīgo KPI noteikšanai
 2. Apgūtas metodes projekta vadībai un progresa uzsekošanai
 3. Prasmes projekta risku identificēšanai un kontroles mehānisma izveidei
 4. Prasmes vadīt projekta komandu kā mazā biznesa projektu – pienākumu deleģēšana, motivēšana, atgriezeniskās saites sniegšana

Apmācību programma:

1.  Projekts kā viena no menedžmenta formām

 • Projekta ieviešanas nepieciešamība
  (projekts kā noteiktas problēmas risinājums vai jaunu iespēju izmantošana)
 • Projekta definēšana
 • Projekta iedalījums
  –  projektu klasifikācija
  –  projekta fāzes
  –  galvenie veiksmīgas projekta realizācijas faktori
  –  projekta novērtēšanas metodes
  –  projekta biznesa plāns
 • Projekta norises gaitas sastādīšana trepē

Uzdevums:  Vienotas projekta terminoloģijas izveide

Rezultāts:    Prasmes pielietot tehniku vienotas terminoloģijas izveidei

 

2.   Projekta iniciēšana un mērķu izvirzīšana

 • Projekta iniciēšana
  (Divu veidu stratēģijas projekta mērķu izvirzīšanai un piemērotākā risinājuma izvēle):
  –  problēma – mērķis – risinājums
  – iespēja – mērķis – risinājums
 • Obligātās prasības projekta mērķa formulēšanai. Ieteicamās papildus prasības.
 • Mērķu izvirzīšanas tehnika (SMART)
 • Optimālais projekta mērķus skaits

Uzdevums:    Mērķu izvirzīšana un koriģēšana

Rezultāts:    Apgūtas prasmes projekta mērķa izvirzīšanai

 

3.   Plānošana

 • Projekta mērķu izvirzīšana un definēšana

Uzdevums: Projekta mērķu izvirzīšana un risinājuma noteikšana.

Rezultāts: Apmācību dalībnieki izraugās konkrētu projektu, nosaka projekta mērķus.

 • Projekta struktūra – dalījums fāzēs
  –  projekta dalījums fāzēs
  –  projekta fāžu dalījums atsevišķās darbībās
  –  projekta KPI noteikšana

Uzdevums:   Projekta dalījums fāzēs un projekta KPI noteikšana

Rezultāts:     Apgūtas prasmes projekta dalīšanai fāzēs un projekta KPI definēšanai

 • Metodes projekta prezentēšanai

–  projekta koks
–  PERT tīkls
–  Ganta diagramma
–  informācija blokos, matricā, grupēta

Uzdevums:     Izveidot PERT tīklu un Ganta diagrammu, iekļaujot noteiktu darbu izpildes laiku, nosakot projekta kritiskos posmus un projekta izpildes grafiku.

Rezultāts:        Balstoties uz konkrētu projektu piemēru, tiek apgūtas prasmes PERT tīkla un Ganta diagrammas izveidošanai.

 • Projekta riska apzināšana
 • Alternatīvā risinājuma iespējas ( WIN – WIN matrica)

Uzdevums:      Situācijas alternatīvo risinājumu izstrāde

Rezultāts:        Apgūtas prasmes alternatīvo risinājumu izstrādei

 • Kontroles sistēmas izveide
 • Projekta vadītāja izvirzīšana (personība un funkcijas pilnvaras)

 

4.   Projekta darba organizācija

 • Projekta komandas izveidošana
  –  projekta vadītājs
  –  projekta realizēšanā iesaistītie

Uzdevums:     Belbina tests (loma grupā)

Rezultāts:     Iepazīti projekta komandas izveides principi, kā arī iespēja noteikt savu projekta grupas dalībnieka profilu.

 • Projekta atbildīgo par noteiktu darbību izpildi noteikšana, uzdevumu izpildes kalendārā grafika sastādīšana, metodes projekta grupas uzdevumu deleģēšanai

Uzdevums:     Projekta izpildes grafika detalizēta plānošana un korektīvas

Rezultāts:       Prasmes projekta atsevišķu darbību detalizācijai un izpildes plānošanai.

 • Atgriezeniskās saites sniegšanas metodes
  –  atzinības izteikšana
  –  konsultatīva intervija
  –  kritikas izteikšana
  –  šoks

Uzdevums:         Sniegt atzinīgu un konsultatīvu atgriezenisko saiti.

Rezultāti:            Apgūtas atgriezeniskās saites sniegšanas metodes

 • Motivācijas sistēmas izveide (bonusi, uzslava/nopēlums)

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas Win partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju vairāku gadu laikā gūtā pieredze lielāku un mazāku projektu vadībā, kas saistīta gan ar ražošanas procesu optimizēšanu, gan pārdošanas efektivizāciju sniegušās zināšanas un prasmes, kas palīdz apmācības aizvadīt profesionāli augstā un uz rezultātu vērstā formā.

Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums – 2 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas. Apmācības norisinās reizi nedēļā 2 nedēļas pēc kārtas.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un 1 stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

Apmācību grupa: līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Programmas mērķauditorija:

Vadītāji un speciālisti, kuru darba pienākumi saistīti ar dažādu projektu vadību.

Iespējamā norises vieta:

Rīga, Balasta dambis 1a, 17. stāvs.

Apmācību metodes:

informācijas pasniegšana blokos, darbs komandās, rezultātu prezentācija, apspriede un atgriezeniskā saite.

Apmācību grupa:

Grupas lielums līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Apmācību lektors:

 • Signe Reuta Biznesa trenere / konsultante

  Līdz šim Signe darbojusies kā biznesa trenere uzņēmumos, kuros ir strādājusi galvenokārt finanšu jomā. Signei ir vairāk kā 10 gadu vadītājas pieredze, projektu vadības pieredze, tajā skaitā starptautiskā organizācijā, vadot pārrobežu projektus. Signes profils→

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.