Norises laiks: 18. un 19. martā

Dalībnieku skaits: 14

Dalības maksa: 290 (bez PVN)

WIN

“Iekšējais treneris uzņēmumā ir darbinieku kompetenču fundaments. Treniņa programma WIN trainer – praktiskas metodes un to pielietojums, lai apmācību process noritētu ātri, korekti un efektīvi.”

Mērķauditorija

Programma ir piemērota ikvienam, kura darba pienākumos ietilpst personāla apmācības, it īpaši:
 • Apmācību nodaļu vadītāji un speciālisti;
 • Personāldaļas nodaļu vadītāji un speciālisti;
 • Talantu attīstītāji.

DALĪBNIEKU IEGUVUMI

 • Apgūtas metodes apmācību vadīšanai – to pareizs un precīzs pielietojums, katras metodes pielietošanas knifi;
 • Prasmes, kas palīdzēs auditorijā radīt interesi un noturēt uzmanību apmācību laikā;
 • Apgūtas metodes, kā apmācību laikā pielietot vizuālās uzskates materiālus;
 • Prasmes trenera sadarbības veidošanai ar grupu, kā izvairīties no kļūdām un konfliktsituācijām, izklāstot neērtas tēmas;
 • Prasmes kompānijas ietvaros izstrādātās apmācību programmas pārvērst viegli un efektīvi uztveramās, profesionālās apmācībās.
Jauni formāti efektīvākam mācību procesam
.
 • Iepazīšanās ar mūsdienīgā mācību tehnikām: Blended learning, Face-to-face, Virtual classroom u.c.
 • Digitālie risinājumi aktīvai iesaistei: Zoom, Saba, Menti, VR u.c.

TRENIŅA TĒMAS:

1. Apmācību metodes

 • Apmācību moduļi. Struktūra un laika sadalījums.
 • Sasveicināšanās, iepazīšanās ar apmācību dalībniekiem kā veids kontakta izveidošanai ar grupu un atmosfēras radīšanai.
 • Apmācību norises kārtības definēšana. Veidi un metodes, kā apmācību dalībniekus iepazīstināt ar apmācību norisi.
 • Fasilitācija kā metode strukturētai un ātrai grupas viedokļa apkopošanai.
 • Moderācijas metodes pielietojums grupas vienotās kontekstuālas izpratnes veicināšanai.
 • Tematisko uzdevumu un lomu spēļu pielietojums kā instruments apmācību dalībnieku savstarpējās sadarbības veicināšanai.
 • Grupas atvēršanas un iesildīšanās uzdevumi, kas palīdz fiziski un emocionāli sagatavoties apmācībām.
 • Mini-lekcija kā informācijas pasniegšanas veids.

2. Kā viegli un saprotami pasniegt apmācību materiālu

 • Apmācību materiāla izklāstes metodes: indukcija, dedukcija, analoģija, koncentrēts informācijas pasniegšanas veids, vēsturiskas atsauces un metode „soli pa solim”.
 • Kā panākt, lai auditorija uzmanīgi ieklausās un ir fokusēta apmācību laikā. Oratora māksla: metafora, intriga, paradokss, mūžsenās patiesības, „dzeltenā prese”.
 • Neverbālās izteiksmes veidi un citas metodes, kā strādāt ar auditoriju.

3. Vizuālās uzskates materiāli apmācību laikā

 • Kā strādāt ar flip-čart tāfeli un metodes tās efektīvai pielietošanai profesionālai informācijas pasniegšanai.
 • Kā pielietot pierakstu lapas un slaidus. Tipiskākās kļūdas un kā no tām izvairīties.
 • Vizuālā ideju laboratorija – kas tas ir. Kāpēc tā nepieciešama, kā izveidojama? Kā to vislabāk pielietot?
 • Kas ir trenera koferī? Praktiski piemēri un metodes, kā pielietot atbalsta materiālus informācijas uztveres un izpratnes veicināšanai.

4. Trenera un grupas sadarbība

 • Lomu dalījums apmācību laikā. Trenera loma.
 • Trenera un apmācību dalībnieku sadarbība.
 • Kā uz „grūtiem” jautājumiem atbildēt profesionāli?

Apmācību laikā pielietotās metodes

 • dalībnieku iesaiste uzdevumu un vingrinājumu veikšanā;
 • dažādu reālās dzīves piemēros balstītu situāciju risinājumi;
 • situāciju modelēšana;
 • lomu spēles;

 REĢISTRĀCIJA

Treners: WIN partners vadītājs Valters Gražulis

Dalības maksa: Treniņa cena vienam dalībniekam – 290 Eiro

Treniņa formāts: Divu dienu treniņš (8h + 4h).

Pirmajā dienā uzzināsiet apmācību vadītāja pieredzi un iegūsiet jaunas zināšanas un praktiskus risinājumus, otrajā dienā notiks intensīva prakse.

Norises vieta:  tiks precizēta