Programmas mērķis:

– sniegt prasmes korekti un efektīvi apmācību tēmas pasniegt biznesa apmācību formātā;

– attīstīt prasmes ātri un viegli nodibināt kontaktu ar auditoriju;

– sniegt prasmes apmācību grupas noskaņojuma izzināšanai, kā arī metodes piemērotāko apmācību pasniegšanas veidu piemeklēšanai;

– pārvaldīt apmācību grupu, metodes, kā noturēt uzmanību un fokusu;

– sniegt prasmes viegli un profesionāli atbildēt uz āķīgiem jautājumiem (kā izvērti, pārdomāti atbildēt, kā meistarīgi izvairīties no nepatīkamiem jautājumiem);

– iemaņas, kā izstrādāt apmācību programmas atbilstoši biznesa specifikai;

– prasmes pārliecinoši, korekti un rezultatīvi aizvadīt biznesa apmācības, padarot tās praktiski orientētas, interesantas un piedāvājot viegli uztveramu pasniegšanas formu.

Programmas dalībnieku ieguvumi:

 • Apgūtas metodes biznesa apmācību aizvadīšanai – to pareizs un precīzs pielietojums, katras metodes pielietošanas knifi;
 • Prasmes, kas palīdzēs auditorijā radīt interesi un noturēt uzmanību apmācību laikā;
 • Apgūtas metodes, kā apmācību laikā pielietot vizuālās uzskates materiālus;
 • Prasmes trenera sadarbības veidošanai ar grupu, kā izvairīties no kļūdām un konfliktsituācijām, izklāstot neērtas tēmas;
 • Prasmes kompānijas ietvaros izstrādātās apmācību programmas pārvērst viegli un efektīvi uztveramās, profesionālās biznesa apmācībās.

Apmācību programma:

1. Kas ir biznesa apmācības un ar ko tās atšķiras no citām apmācību formām?

 • Ar ko biznesa apmācības atšķiras no cita veida apmācībām un psiholoģiskajiem treniņiem
 • Biznesa apmācību veidi
 • Kas jāņem vērā, aizvadot biznesa apmācības?

2.  Biznesa apmācību metodes. Īpatnības, apmācību norises vieta, atbilstošākais metožu pielietojums, prasmes tās integrēt biznesa apmācību struktūrā.

 • Sasveicināšanās, iepazīšanās ar apmācību dalībniekiem kā veids kontakta izveidošanai ar grupu un atmosfēras radīšanai.
 • Apmācību norises kārtības definēšana. Veidi un metodes, kā apmācību dalībniekus iepazīstināt ar apmācību norisi.
 • Fasilitācija kā metode strukturētai un ātrai grupas viedokļa apkopošanai.
 • Moderācijas metodes pielietojums grupas vienotās kontekstuālas izpratnes veicināšanai.
 • Tematisko uzdevumu un lomu spēļu pielietojums kā instruments apmācību dalībnieku savstarpējās sadarbības veicināšanai.
 • Grupas atvēršanas un iesildīšanās uzdevumi, kas palīdz fiziski un emocionāli sagatavoties apmācībām.
 • Mini-lekcija kā informācijas pasniegšanas veids. Mini-lekcija un biznesa apmācības.

3.  Kā viegli un saprotami pasniegt apmācību materiālu. Piemēri un metodes.

 • Uzstāšanās struktūra. Katras daļas mērķis un pasniegšanas noteikumi.
 • Apmācību materiāla izklāstes metodes: indukcija, dedukcija, analoģija, koncentrēts informācijas pasniegšanas veids, vēsturiskas atsauces un metode „soli pa solim”.
 • Kā panākt, lai auditorija uzmanīgi ieklausās un ir fokusēta apmācību laikā. Oratora māksla: metafora, intriga, paradokss, mūžsenās patiesības, „dzeltenā prese”.
 • Neverbālās izteiksmes veidi un citas metodes, kā strādāt ar auditoriju.

4. Vizuālās uzskates materiāli biznesa apmācību laikā

 • Kā strādāt ar flip-čart tāfeli un metodes tās efektīvai pielietošanai profesionālai informācijas pasniegšanai.
 • Kā pielietot pierakstu lapas un slaidus. Tipiskākās kļūdas un kā no tām izvairīties.
 • Vizuālā ideju laboratorija – kas tas ir. Kāpēc tā nepieciešama, kā izveidojama? Kā to vislabāk pielietot?
 • Kas ir biznesa trenera koferī? Praktiski piemēri un metodes, kā pielietot atbalsta materiālus informācijas uztveres un izpratnes veicināšanai.

5. Treniņa moduļi

 • Struktūra
 • Laika sadalījums

6.  Trenera un grupas sadarbība

 • Lomu dalījums apmācību laikā. Trenera loma.
 • Trenera un apmācību dalībnieku sadarbība.
 • Kā uz „grūtiem” jautājumiem atbildēt profesionāli?

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas Win partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju vairāku gadu laikā gūtā pieredze vadot gan atvērtos seminārus, gan iekšējās apmācības sniegušās zināšanas un prasmes, kas palīdz apmācības aizvadīt profesionāli augstā un uz rezultātu vērstā formā.

Apmācību laikā pielietotās metodes:

 • – dalībnieku iesaiste uzdevumu un vingrinājumu veikšanā;
 • – dažādu reālās dzīves piemēros balstītu situāciju risinājumi;
 • – situāciju modelēšana;
 • – lomu spēles;
 • – video analīze;
 • -atbildes uz konkrētiem apmācību dalībnieku jautājumiem, situācijas risinājums konsultanta un grupas skatījumā.

Apmācību cena:  Atstājiet informāciju par savu uzņēmumu, lai noskaidrotu cenu un saņemtu jūsu vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.

Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums – 3 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas.

Apmācības norisinās reizi nedēļā 3 nedēļas pēc kārtas.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un 1 stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

Apmācību grupa: līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Programmas mērķauditorija:

Apmācību nodaļu vadītājiem un speciālistiem, personāldaļas vadītājiem un speciālistiem, talantu attīstītājiem, kā arī ikvienam, kura darba pienākumos ietilpst personāla apmācības un vēlme, lai apmācību process noritētu ātri, korekti un efektīvi.

Iespējamā norises vieta:

Kr. Valdemāra iela 57/59-23

Apmācību metodes:

informācijas pasniegšana blokos, darbs komandās, rezultātu prezentācija, apspriede un atgriezeniskā saite.

Apmācību grupa:

Grupas lielums līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Apmācību vadītājs:

Sazinieties ar WIN partners pārstāvi, lai vienotos pār šīs programmas apmācību vadītāju/treneri.

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.