Biznesa komunikācija angļu valodā

Palīdzam uzņēmumu darbiniekiem uzlabot komunikācijas un pārliecināšanas prasmes angļu valodā. Iemācām pārvarēt nedrošību un iedodam zināšanas efektīvai komunikācijai starptautiskā biznesa vidē.

mācības paredzētas visu funkciju un līmeņu darbiniekiem

dalībniekiem jābūt vismaz vidēja līmeņa angļu valodas prasmēm (B1 līmenis), lai varētu jau komunicēt pilniem teikumiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 8-12 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2, papildus 1x1h atgriezeniskās saites saruna katram dalībniekam

Kādās situācijās iesakām programmu “Biznesa komunikācija angļu valodā”?

  • ja uzņēmums darbojas vairākās valstīs un iekšējā saziņas valoda ir angļu valoda
  • ja uzņēmumam ir sadarbība ar starptautiskiem partneriem, ar kuriem jākomunicē angliski
  • ja ir darbinieki, kuriem darba pienākumi prasa profesionālā līmenī sazināties angļu valodā, trūkst vajadzīgo prasmju un pārliecības par sevi

Kā programma “Biznesa komunikācija angļu valodā” palīdz uzlabot darbinieku prasmes?

Mācību programmas mērķis ir sagatavot darbiniekus ikdienas komunikācijai biznesa vidē angļu valodā ar kolēģiem un/ vai sadarbības partneriem. Mācības veido 4 sesijas, katra 4h. Starp sesijām ir ieteicams 1 nedēļas intervāls, lai pielietotu apgūto praksē vai izpildītu mājasdarbu. Papildus ieteicama 1h individuālas sesija katram dalībniekam personalizētas atgriezeniskās saites sniegšanai pēc programmas noslēguma. Mācību laikā darbinieki apgūst dažādu korporatīvo komunikācijas veidu (rakstveida, klātienes, attālināto sarunu (individuālo un komandas) ieteicamo struktūru, kā arī atbilstošus izteiksmes līdzekļus angļu valodā (vārdus, frāzes, teikumu struktūras).

Programmas dalībnieki attīsta korporatīvās starpkultūtu komunikācijas prasmes:

  • Rakstveida saziņa (e-pasti, piedāvājumi, ziņojumi, vēstkopas)
  • Individuālas pārrunas (intervijas, ikgadējās pārrunas)
  • Komandas komunikācija (sanāksmju vadīšana, prezentēšana, pārrunu vešana, problēmu risināšana)

Treniņš balstīts uz Pearson Business Partner valodas izteiksmes līdzekļu ieteikumiem, publiskās runas treniņa un koučinga principiem. Programmas noslēgumā dalībnieki ir vismaz vienu reizi pielietojuši apgūtās prasmes reālās biznesa situācijās un jutuši uzlabojumu komunikācijā.

Mācības notiek angļu valodā, pēc nepieciešamības izmantojot latviešu valodu skaidrojumiem.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

  • pārvar nedrošību komunicējot angliski
  • uzlabo komunikācijas efektivitāti
  • iegūst zināšanas, lai mazinātu komunikācijas pārpratumus

Ko iegūst uzņēmums?

  • uzlabo starptautisko sadarbību gan ar kolēģiem, gan ar sadarbības partneriem