winpartners-labbutiba-wellbeing

Darbinieku labsajūta un labbūtība

Palīdzam uzņēmumiem izanalizēt organizācijas darbinieku pieredzi un ieraudzīt neizmantotās iespējas komandas efektīvākam darbam. Dalībnieki uzzina, kāda ir labbūtības loma darbinieku pieredzes veidošanā, un mācību noslēgumā izstrādā konkrētus soļus tās pilnveidošanai.

mācības paredzētas personāla un citu atbalsta funkciju darbiniekiem, kuri rūpējas par organizācijas darbinieku labsajūtu un vēlas veicināt izcilu darbinieku pieredzi uzņēmumā

ieteicamais dalībnieku skaits: 10 darbinieki

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē – 6h

Kādās situācijās iesakām programmu “Darbinieku labsajūta un labbūtība”?

 • uzņēmums vēlas veicināt darbinieku lojalitāti un uzlabot darba devēja tēlu
 • uzņēmumā ir liela darbinieku mainība
 • komandā ir manāmi izdegšanas simptomi, piemēram, samazinās produktivitāte, darbinieki bieži slimo, viņiem neizdodas ievērot termiņus, komandā ir negatīvs emocionālais fons

Par ko ir programma “Darbinieku labsajūta un labbūtība”?

Mācību programmas mērķis ir palīdzēt dalībniekiem izvērtēt darbinieku pieredzi savā organizācijā un izstrādāt konkrētus soļus tās uzlabošanai.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā veidojas darbinieku pieredze (employee experience)?
 • kā individuālās un organizācijas vērtības ietekmē darbinieku pieredzi?
 • kā darbinieks mijiedarbojas ar uzņēmumu un kā vadīt šo procesu?
 • kas ir labbūtība (well-being) un kā tā ietekmē darbinieku pieredzi?
 • kā komunikācija uzņēmumā ietekmē labbūtību?

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • izprot darbinieku pieredzes veidošanās procesu organizācijā
 • uzzina, kā darbinieku pieredze ietekmē uzņēmuma reputāciju
 • apzina sava uzņēmuma veiksmīgos posmus darbinieka pieredzes veidošanās un
  izstrādā soļus procesu uzlabošanai
 • gūs iedvesmu komunikācijas prasmju uzlabošanai

Ko iegūst uzņēmums?

 • kompetentus darbiniekus, kuri spēj stratēģiski plānot un attīstīt uzņēmuma komandu
 • uzlabotu darbinieku pieredzes procesu