DISC metode efektīvai komunikācijai darbā

Mācām atpazīt četrus cilvēku uzvedības modeļus. Tas atvieglo savstarpējo komunikāciju, palīdzēs strīdēties konstruktīvi un iedrošinās atrast kopīgu valodu pat ar visgrūtāko klientu.

mācības piemērotas vadītājiem, pārdošanas konsultantiem, klientu apkalpošanas speciālistiem

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

programmā iekļauti 8 praktiski uzdevumi

Kādās situācijās iesakām DISC® mācības?

 • komanda nav saliedēta, ikdienā bieži ir pārpratumi un strīdi
 • klientus neapmierina apkalpošanas kvalitāte
 • pārdošanas komanda nespēj pielāgoties dažādiem klientu tipiem
 • vadītāji nevar atrast kopīgo valodu ar visiem komandas biedriem

Par ko ir programma DISC metode efektīvai komunikācijai darbā?

20. gadsimta sākumā psihologs Viljams Moltons Mārstons (William Moulton Marston) radīja modeli, kurā iedalīja četrus personības jeb uzvedības tipus: dominējošais, ietekmējošais, līdzsvarotais un apdomīgais (no anglu Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness).

Piedāvājam mācības par četriem cilvēku uzvedības modeļiem un to kombinācijām. Dalībnieki iemācās izprast citu uzvedību un pielāgoties tai, lai panāktu vēlamo rezultātu, piemēram, veiksmīgi noslēgt biznesa pārrunas, atrisināt konfliktu ar klientu, uzlabot mikroklimatu komandā. Mācībās paredzēti 8 praktiski uzdevumi, kas ļauj dalībniekiem jau treniņa laikā izmantot gūtās zināšanas, modelējot darba situācijas.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • labāka sevis  izpratne un pārliecība – katrs mācību laikā veic DISC testu un saņem personiskās uzvedības modeļa
  aprakstu un ieteikumus savas uzvedības pielāgošanai
 • attīstīta empātija pret kolēģiem un klientiem – darbinieki iemācās izprast gan savas, gan citu cilvēku uzvedības motīvus
 • uzlabotas sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes – kad dalībnieki iemācās atpazīt uzvedības modeļus citu cilvēku rīcībā, viņi spēj  izvēlēties visefektīvāko stratēģiju ikdienas komunikācijā un strīdu gadījumā
 • attīstītas līderības prasmes – programmā gūtās zināšanas ļauj vadītājam labāk izprast darbiniekus un efektīvāk vadīt komandu

Ko iegūst uzņēmums?

 • ātrāka lēmumu pieņemšana
 • efektīvāka strīdu risināšana
 • cieņpilna darba vide