Antra Veigure

prezentāciju prasmju trenere
linkedin
Valodas:
  • Antra palīdz uzņēmumiem integrēt darbinieku ikdienā organizācijas misiju, vīziju un vērtības, stiprināt personāla vadības kompetenci un attīstīt klientu servisu
  • Trenerei ir vairāku gadu pieredze personālvadībā ātrās aprites preču, viesmīlības, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos
  • Šobrīd ir atbildīga par L’Oréal darbinieku izaugsmi Baltijas valstu un Polijas reģionā