Antra Veigure

prezentēšanas prasmju trenere
linkedin
Valodas:
  • Antra pievienojās WIN partners komandai 2014. gadā.
  • Palīdz uzņēmumiem integrēt darbinieku ikdienā organizācijas misiju, vīziju un vērtības, stiprināt personāla vadības kompetenci un attīstīt klientu servisu.
  • Trenerei ir vairāku gadu pieredze personālvadībā ātrās aprites preču, viesmīlības, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos. Šobrīd ir L’Oreal Baltic personāla vadītāja.