DISC modelis vadītājiem | WIN partners

DiSC® modelis vadītājiem

Palīdzam vadītājiem labāk izprast savas un kolēģu uzvedības motīvus, lai pielāgotu tiem savu ikdienas komunikāciju un komandas virzību uz mērķi

mācības ieteicamas vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām mācības “DiSC® modelis vadītājiem”?

 • vadītājam neizdodas aizvest komandu līdz rezultātam, ikdienā iedrošināt un motivēt savus darbiniekus
 • vadītājam nepieciešams uzlabot komunikācijas un sadarbības prasmes ar citiem vadītājiem organizācijā
 • vadītājam nepieciešams papildu instruments labākai izpratnei par savām stiprām pusēm un to, kā pielāgot tām savu ikdienas darbu

Par ko ir programma?

DiSC teoriju radīja Dr. William Marston no Kolumbijas Universitātes. Viņš iedalīja četrus personības jeb uzvedības tipus: dominējošais, ietekmējošais, līdzsvarotais un apdomīgais (no angļu Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness).

Programma “DiSC® modelis komandai vadībai” ir mācības vadītājiem par četriem cilvēku uzvedības modeļiem un to kombinācijām. Dalībnieki iemācās *,un pielāgoties tai, lai panāktu vēlamo rezultātu, piemēram, motivētu labākam rezultātam, iedrošinātu pārmaiņām, risinātu iekšējos konfliktus komandā.

Pirms mācībām dalībnieki aizpilda anketu, lai noskaidrotu savu profilu atbilstoši DiSC® modelim. Piedāvājām divas dalībnieku novērtēšanas iespējas.

Pirms mācībām dalībnieki aizpilda novērtēšanas anketas, kuras vēlāk apkopo un izanalizē WIN partners treneris. Katrs dalībnieks saņem sava profila aprakstu. Treneris pielāgo mācību programmu dalībnieku rezultātiem, piemēklējot atbilstošākus piemērus un attīstības uzdevumus.

Kādas ir DiSC Classic priekšrocības?

 • Anketa, ko var aizpildīt pirms mācībām (digitāli vai uz papīra)
 • Treniņa laikā var salīdzināt DiSC stilus un iegūt padomus, kā veidot efektīvākas attiecības ar kolēģiem
 • Iespēja labāk saprast savu un citu cilvēku uzvedību un emocijas, kā arī pielāgoties, lai veidotu efektīvāku un produktīvāku sadarbību

Novērtējuma soļi:

 • DiSC novērtējums: dalībnieki saņems DiSC novērtējuma anketu papīra formātā vai digitāli (aizpildīšana prasa aptuveni 20 min).
 • Personalizētais profils: treneris sagatavo personalizētu uzvedības profilu, kas ļauj iegūt padziļinātāku izpratni par sevi caur katra unikālā DiSC stila prizmu
 • Labākas attiecības ar kolēģiem: treniņa laika dalībnieki var salīdzināt savus DiSC stilus, izprast un pielāgoties katra unikālajām vajadzībām vai stilam

Catalyst™  – ir interaktīva apmācību platforma, kas palīdzēs labāk izprast savu un kolēģu uzvedību, uzlabot organizācijas kultūru un savstarpējas attiecības.

Kādas ir platformas priekšrocības?

 • Personalizēta apmācības platforma katram dalībniekam
 • Adaptīva testēšana un maksimāli personalizēti rezultāti
 • Iespēja salīdzināt DiSC stilus un iegūt padomus, kā veidot efektīvākas attiecības ar kolēģiem un klientiem
 • Prezentācijas, video un citi dinamiski apmācību instrumenti, kas palīdzēs izmantot apmācībās trenēt sociālas un emocionālas prasmes
 • Vienkārša navigācija un neierobežota pieeja informācijai

Pamata modulim ir iespēja pievienot:

 • EVERYTHING DiSC AGILE EQ®
  Modulis palīdz attīstīt savu emocionālo inteliģenci: atklāt savas stiprās puses un potenciālu, nolasīt emocionālas un personiskās vajadzības konkrētā situācijā un reaģēt atbilstoši.
 • EVERYTHING DiSC MANAGEMENT® palīdz kļūt par vēl efektīvāku līderi, palīdzot saprast savu lomu vadībā, uzlabot komunikācijas prasmes un motivēt darbiniekus.
  Palīdz visu līmeņu vadītājiem iemācīties noteikt darbinieku stilus un pielāgot savu stilu, lai vadītu efektīvāk.

Novērtējuma soļi:

 • DiSC novērtējums: dalībnieki saņems personisku aicinājumu aizpildīt DiSC novērtējumu Catalyst platformā (aptuveni 20 min)
 • Personalizētais profils: Catalyst nodrošina personalizētu uzvedības profilu, kas ļauj iegūt padziļinātāku izpratni par sevi caur katra unikālā DiSC stila prizmu
 • Labākas attiecības ar kolēģiem: Catalyst ļauj dalībniekiem uzreiz salīdzināt savus DiSC stilus, izprast un pielāgoties katra unikālajām vajadzībām vai stilam

Mācībās paredzēti 8 praktiski uzdevumi, kas ļauj dalībniekiem jau treniņa laikā izmantot gūtās zināšanas, modelējot darba situācijas.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • iepazīst algoritmus savai un kolēģu uzvedības atpazīšanai
 • saņem personiskās uzvedības modeļa aprakstu un ieteikumus savas uzvedības pielāgošanai atbilstoši vēlamajam rezultātam
 • attīsta empātija pret kolēģiem – vadītāji iemācās izprast citu cilvēku uzvedības motīvus
 • izlabotas sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes, spēja izvēlēties efektīvāko stratēģiju ikdienas komunikācijā un strīdu gadījumā

Ko iegūst uzņēmums?

 • efektīvi un empātiski vadītāji, kuri māk atpazīt savas un savu darbinieku vajadzības un virzīt komandu uz mērķa sasniegšanu