Protected: Gjensidige – digitalizējot onboarding procesu

KLIENTA VAJADZĪBA: Lai labāk integrētu jaunos kolēģus, Gjensidige vadītāju komandai bija jāpielāgo līdzšinējais onboarding process izmantošanai digitālajā vidē.
WIN PARTNERS RISINĀJUMS: mācību programma vidējā līmeņa vadītājiem ar mērķi izvērtēt onboardong procesu no attālinātās komandas vadītāja un darbinieka perspektīvas, saprast abu iesaistīto pušu izaicinājumus un rast risinājumus pozitīvai darbinieku pieredzei, uzsākot darbu.
REZULTĀTS: 18 Gjensidige vadītāji adaptēja līdzšinējo Gjensidige jauno darbinieku integrēšanas programmu online formātam, papildus pielāgojot to savas struktūrvienības specifikai.

This content is password protected. To view it please enter your password below: