Protected: LTV – pilnveidojot sapulču kultūru

KLIENTA VAJADZĪBA: sakārtot sapulču organizēšanas procesu, lai darbinieki varētu efektīvāk plānot savu darbu
WIN PARTNERS RISINĀJUMS: mācību programma, kuras mērķis ir panākt, lai pēc katras sapulces dalībniekiem ir skaidrība par situāciju, turpmākajiem soļiem un sasniedzamo rezultātu
REZULTĀTS: 20 LTV darbinieki apguva sapulču plānošanas, strukturēšanas un vadības prasmes, kā arī metodes laika plānošanai un enerģijas atjaunošanai

This content is password protected. To view it please enter your password below: