Improvizācija komanda vadībā | WIN partners

Palīdzējām darbiniekiem pieņemt dažādas pārmaiņas – individuāli un komandā

Mācības palīdzēja apgūtas tehnikas racionālai pārmaiņu pārvarēšanai

Kāda bija klienta vajadzība?

Uzņēmums nepārtraukti attīstās, ievieš dažādus uzlabojumus, jauninājumus savos ikdienas procesos un darbinieki ir aktīvi iesaistīti šajās pārmaiņās. Skatoties nākotnē uzņēmums arī turpmāk saskarsies ar dažādām pārmaiņām un tās ir neizbēgamas, atrodoties tik dinamiskā, mainīgā vidē.

Kāds bija mācību mērķis un uzdevumi?

Uzņēmums vēlas atbalstīt darbiniekus, strādājot šajos nenoteiktības apstākļos un palīdzēt viņiem būt pārmaiņās, mazinot pretestību un mainot domāšanas veidu, kā skatīties uz pārmaiņām.

Kāds bija WIN partners risinājums?

WIN partners noorganizēja 8h klātienes mācības divās grupās : “ PĀRMAIŅU MĀKSLA. Kā piedzīvot pārmaiņas individuāli un komandā.”

Tika apvienotas 2 apmācību programmas, kas rezultātā veidoja gan izpratni par to, kāpēc pārmaiņas grūti pieņemam savā dzīvē, gan to, kāda ir jaunā BANI ēra, kad nekas vairs nav noteikts un dzīvojam nepārtrauktās pārmaiņās.

Mācību programma tika pielāgota klienta vajadzībām,  balstoties uz programmām:

 Komandas sagatavošana pārmaiņām un  Kā efektīvi strādāt nenoteiktības apstākļos

Klienta ieguvumi:

  • izpratne, kāpēc viņi pretojās pārmaiņām
  • savu emociju apzināšanās
  • apgūtas tehnikas racionālai pārmaiņu pārvarēšanai
  • uzlabotas komandas darba iemaņas un savstarpējā komunikācija
  • iemācījās atbalstīt sevi un komandu pārmaiņu laikā, iegūstot motivāciju

Mācības vadīja drosmes un komunikācijas trenere Agnija Šmite.