WIN partners trenere Ginta Baltaisbrence | LEAN

Komandas koučings

Palīdzam komandām pašām nonākt pie problēmjautājumu risinājuma, apzinot pieejamās iespējas un esošos ierobežojumus. Koučs piedāvā arī metodes ideju ģenerēšanai, kas iedrošina komandu paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un atklāt jaunas iespējas komandas labākam sniegumam.

pakalpojums paredzēts komandām, kurām ir nepieciešams neatkarīgs skats no malas uz kādu problēmjautājumu

ieteicamais dalībnieku skaits: līdz 10

sesiju ilgums: 2h vai 4h

sesijas var notikt tiešsaistē

Kādās situācijās iesakām komandas jeb biznesa koučingu?

 • ja komandā nepieciešams uzlabot darbinieku motivāciju, sadarbību un savstarpējo uzticēšanos
 • ja komanda pārskata savu misiju, vīziju un vērtības
 • ja komanda strādā pie struktūrvienības, uzņēmuma vai projekta stratēģijas
 • ja komanda meklē veidus, kā uzlabot rezultātus

Kā notiek komandas koučinga sesija?

Sesiju vada komandas koučs, kurš uzdod dalībniekiem jautājumus, lai iedziļinātos komandas attīstības dinamikā un saprastu tās vajadzības. Jautājumi ir kouča galvenais instruments, lai palīdzētu komandai pašai nonākt pie risinājuma, saprotot pieejamās iespējas un esošos ierobežojumus.

Biznesa koučs piedāvā arī metodes ideju ģenerēšanai, pielāgojot tās konkrētai problēmsituācijai. Tas iedrošina komandu paskatīties uz lietām no cita skatu punkta un nonākt pie optimāla risinājuma.

Koučinga sesiju ilgums un regularitāte ir atkarīgs no mērķa. Komanda var sadarboties ar kouču dažādos formātos, piemēram:

 • ja komanda plāno stratēģiju, koučs novada dažas 4 stundu sesijas, kurās palīdz definēt prioritātes un noformulēt mērķus.
 • ja komandai nepieciešams regulārs atbalsts mēneša plānošanā, tikšanās ar kouču var notikt reizi mēnesī uz 2 stundām.
 • ja komandai ir viens konkrēts jautājums, piemēram, komandai trūkst motivācijas vai ir noticis kāds konflikts, ko darbinieki paši nevar atrisināt, tā var būt vienreizējā 2-3 stundu koučinga sesija.

Ko iegūst komanda?

 • iespēju paskatīties uz problēmjautājumu no malas, abstrahējoties no personīgām emocijām un pieņēmumiem
 • iemaņas problēmas risināšanai ar komunikācijas palīdzību
 • vienotu izpratni par mērķi skaidrus soļus to sasniegšanā
 • risinājumu/rezultātu konkrētam komandas jautājumam

Ko iegūst uzņēmums?

 • pašpietiekamu komandu, kas spēj laicīgi identificēt problēmjautājumu un kopīgi to atrisināt
 • darbinieku iesaisti un motivācijas paaugstināšanu