DisC modelis pārdošanas komandai | WIN partners

Biznesa efektivitātes indikatori – KPI un OKR

mācības vada pārdošanas treneris Valters Gražulis

mācību ilgums 3 dienas – 3 x 3,5h

10.,11.,17.septembris 10.00 – 13.30

mācības ar grupu darbiem un diskusijām notiek tiešsaistē, tās netiek ierakstītas

mācību cena: 390 eiro + PVN

Kādās situācijās iesakām KPI un OKR biznesa mācību programmu?

 • neizdodas saplānot uzņēmuma vai struktūrvienības darbu ilgtermiņā
 • neizdodas sasniegt izvirzītos mērķus
 • darbinieki nesaprot, kā viņu darba uzdevumi veicina vai kavē uzņēmuma  mērķu sasniegšanu

Par ko ir KPI un OKR biznesa mācību programma?

Biznesa mācību programma „Biznesa efektivitātes indikatori – KPI un OKR”* ir paredzēta uzņēmumu un struktūrvienību vadītājiem. Programma palīdz domāt par biznesa attīstību stratēģiski un uzņemties atbildību par izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tā balstās uz KPI un OKR metodes izmantošanu uzņēmuma efektivitātes plānošanai un snieguma novērtēšanai.

Programma sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kā izvirzīt sasniedzamus un mērāmus biznesa mērķus?
 • kā komunicēt mērķus darbiniekiem?
 • kā integrēt mērķus ikdienas darba uzdevumos?
 • kā sekot līdzi izpildes procesam un pieņemt attiecīgos ikdienas lēmumus mērķu sasniegšanai?

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • zināšanas par mērķu izvirzīšanu un to izpildes monitoringu
 • attīstītas līderības prasmes, mērķtiecīgi vadot savas komandas darbu
 • pārliecība par saviem ikdienas lēmumiem un spēja tos argumentēt kolēģiem

Ko iegūst uzņēmums?

 • efektīvāku komandas darbu
 • iespēju plānot darbību ilgtermiņā
 • motivētāku komandu, kura saprot, ko un kāpēc  dara