LEAN efektīvam darbam | WIN partners

INOVATĪVA PIEEJA BIZNESA ATTĪSTĪBAI

semināru cikls Kurzemes reģiona uzņēmējiem

Semināru cikls Kurzemes reģiona uzņēmējiem
“INOVATĪVA PIEEJA BIZNESA ATTĪSTĪBAI”

Mācību vieta: Ventspils augstskola, Inženieru 101, LV-3601, Ventspils.

Reģistrācija: Kurzemes reģiona uzņēmumi aicināti pieteikt savus darbiniekus šajā saitē.

Uz katru no semināriem viens uzņēmums var pieteikt 1-2 darbiniekus. Katram semināram var tikt pieteikti dažādi darbinieki.

Mācības vadīs WIN partners vadības prasmju un pārdošanas trenere Elita Račiņa.

Mācību laika grafiks:

 • 09.30 – 10.00 rīta kafija un uzkodas
 • 10:00 – 11:30 mācības
 • 11:30 – 11:45 pauze
 • 11:45 – 12:45 mācības
 • 12:45 – 13:30 pusdienu pauze
 • 13:30 – 14:45 mācības
 • 14:40 – 15:00 kafijas pauze
 • 15:00 – 16:00 mācības

Kafijas pauzes un pusdienas: tiek organizētas Ventspils augstskolas kafejnīcā 6. stāvā

Programma

Ievads inovācijās

 • Kas ir inovācija un kāpēc tā ir nepieciešama?
 • Inovācijas veidi un līmeņi
 • Mīti par inovāciju

Inovācijas uzņēmumu ikdienā

 • Kā inovācijas var izpausties procesos un produktos?
 • Kādi faktori veicina inovāciju rašanos?
 • Nepārtraukta pilnveidošanās un prototipu izstrāde

Tehnoloģijas un inovācijas

 • Kas ir tehnoloģijas un kā tās izmantot inovatīvu risinājumu
  ieviešanā?
 • Mākslīgais intelekts un inovācijas

Komunikācija ar komandu un klientu

 • Kādas komandas ir inovatīvas un kā par tādām var kļūt?
 • Kā savienot klienta vajadzības ar veiksmīgiem inovatīviem
  risinājumiem?
 • Izzini klientu un uzdod pareizos jautājumus – jautājumu
  uzdošanas māksla

Plānošanas process

 • Stratēģija
 • Ikdienas darbs
 • Prioritātes
 • Darbinieku pienākumi
 • Resursi
 • Eksperimentu grupas
  Dizains un mērķi
  Rezultātu novērtējums

Ideju novešana līdz risinājumam

 • Eksperimentu grupas un eksperimentu izstrāde

Ieviešanas stratēģijas

 • Kā atrast gatavākās tirgus nišas inovāciju ieviešanai?
 • Kā izvēlēties pareizo ieviešanas stratēģiju un komunicēt ar
  galvenajām iesaistītajām pusēm?
 • Prioritāšu noteikšana un laika plānošana

Kā izmantot pārmaiņu vadības metodes, lai veicinātu darbinieku iesaisti jaunu ideju ieviešanā un realizēšanā?

Inovāciju ieviešanas soļi

 • Ideju un resursu mobilizēšana
 • Testēšana, komercializācija un pilnas jaudas ieviešana

Monitoringa process

 • Kā veikt regulāru monitoringa procesu, lai novērtētu inovāciju
  ieviešanas efektivitāti?

Inovētspējas attīstības darbnīca

 • Kā nonākt līdz inovatīviem risinājumiem?
 • Ideju ģenerēšanas un novērtēšanas prasmes
 • Kā izmantot radošuma attīstības metodes

Praktiskie vingrinājumi

 • Grupu darbs: Ideju ģenerēšana un novērtēšana, balstoties uz
  klienta vajadzībām un SVID analīzi

Savas inovācijas plānošana:

 • Individuāla vai grupu darbs: Ieviešanas plāna izstrāde,
  balstoties uz iepriekšējām sesijām un praktiskajiem
  vingrinājumiem

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai
Semināru cikls tiek organizēts projekta LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība,
nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.