Efektīva sapulču vadība | WIN partners

Manipulāciju atpazīšana un kritiskā domāšana biznesā

Palīdzam attīstīt spēju kritiski domāt, atpazīt mēģinājumus manipulēt un izmantot dialoga tehnikas, lai spētu iegūt un izvērtēt būtisku informāciju

mācības paredzētas visu līmeņu darbiniekiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 darbinieki

75% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 3, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām programmu “Manipulāciju atpazīšana un kritiskā domāšana biznesā”?

 • jāuzlabo darbinieku argumentēšanas prasmes, lai atpazītu un izvairītos no manipulācijas mēģinājumiem
 • nepieciešams veicināt darbinieku spēju kritiski izvērtēt informāciju un priekšlikumus, lai izvēlētos piemērotākus biznesa risinājumus un darbības stratēģiju
 • organizācijai vēlas uzlabot darbinieku noturību pret maldinošu informāciju un manipulatīvu saturu

Programmā iekļautās tēmas:

 • kas ir kritiskā domāšana biznesa kontekstā, ko tā ietver, kā izpaužas, kā to veicināt?
 • kādi informācijas uztveres ierobežojumi piemīt visiem cilvēkiem un kā tos pārvarēt?
 • kas ir manipulācija, kā to atpazīt?
 • kā argumentēšanas prasmes var palīdzēt dažādās situācijās biznesā?
 • kā veidot dialogu dažādos organizācijas līmeņos, kad nepieciešams iegūt visdažādākos viedokļus un izvēlēties labāko stratēģiju?

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • spēju atpazīt centienus manipulēt un izmantot maldinošu vai manipulatīvu argumentāciju
 • izpratni par cilvēku uztveres kļūdām un stratēģijām to pārvarēšanai
 • prasmi veidot dialogu, kas ir vērsts uz rezultātu un unikālu risinājumu rašanu
 • prasmi pieņemt labākus lēmumus

Ko iegūs uzņēmums?

 • komandu, kas var izvērtēt biznesam svarīgas informācijas kvalitāti un spēj atpazīt manipulāciju
 • darbiniekus, kas spēs konstruktīvi izvērtēt pretrunīgus jautājumus
 • dažādām idejām atvērtus darbiniekus, kas prot paust konstruktīvu viedokli, uztvert un izvērtēt informāciju