Līga Sileniece

darījumu pārrunu vadības trenere
linkedin
Valodas:
  • Līga ir RSU Sociālo zinātņu fakultātes lektore un pētniece starptautiskos zinātnes projektos
  • Doktorantūra vadībzinātnē un profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē
  • Iegūts darījumu pārrunu meistarības sertifikāts,  Harvarda biznesa skolā
  • Līgai ir plaša pieredze korporatīvu mācību vadīšanā par darījumu pārrunu vadību tādās organizācijās kā AS
    “Sadales tīkls”, AS “Conexus Baltic Grid”, JYSK, Latvijas Jūras akadēmija, Tirdzniecības un rūpniecības kamera, u.c
  • Līgas profesionālo unikalitāti veido iegūtā biznesa pieredze darījumu pārrunu vadībā ar iegūtām augstākajām izglītībām gan psiholoģijā, gan tiesību zinātnē un biznesa vadībā