Emociju un stresa vadība | WIN partners

Darbinieku motivācija un iesaiste

Palīdzam apgūt veidus, kā veicināt darbinieku iesaisti un iekšējo motivāciju ikdienā.

mācības paredzētas struktūrvienību,  nodaļu un komandu vadītājiem, kā arī HR speciālistiem

optimālais dalībnieku skaits: 12 darbinieki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kad iesakām programmu “Darbinieku motivācija un iesaiste“?

 • Darbiniekiem trūkst iniciatīvas un iesaistes veicamajā darbā
 • Vadītājs izjūt motivācijas trūkumu komandā
 • Jūtams, ka kolektīvā vairāk katrs ir “pats par sevi”
 • Vadītājs vēlas izveidot ciešāku saikni ar savu komandu

Par ko ir programma “Darbinieku motivācija un iesaiste”?

Pēdējos gados aizvien būtiskāka loma tiek piešķirta darbinieku labbūtībai un rodas jautājumi, kā iesaistīt un motivēt darbiniekus, lai tie būtu lojāli un ar pilnu atdevi veicinātu uzņēmuma izaugsmi. Kā attīstīt darbinieku iekšējo motivāciju un kādus praktiskus rīkus izmantot, lai darba kvalitāte un darbinieku lojalitāte nebūtu atkarīgi tikai no piešķirtajiem finansiālajiem labumiem un atalgojuma?

Programmā iekļautās tēmas:

 • Kas ir motivācijas pamatā un kā tā izpaužas ikdienā?
 • Mūsu dažādo vajadzību nodrošināšana darbā
 • Kāpēc vadītājs nav atbildīgs par visu un kāda ir darbinieka loma iesaistē?
 • Ārējās un iekšējās motivācijas prakses, kas atjauno un uztur darbinieku iesaisti
 • Kas veido darbinieku emocionālo labsajūtu un laimes sajūtu?
 • 8 motivācijas principi, kas uztur pozitīvu iekšējo darba vidi

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • Zināšanas par motivācijas pamatprincipiem un to ietekmi uz ikdienas darbu
 • Spēju izprast darbinieku dažādās vajadzības
 • Praktiskas metodes, kā veicināt un atjaunot saikni ar darbiniekiem
 • Labāk iepazīst sevi un atklāj savus motivācijas avotus

Ko iegūs uzņēmums?

 • Ciešāku vadītāja un darbinieku sadarbību
 • Motivētākus un uz iesaisti orientētus darbiniekus
 • Pozitīvāku un efektīvāku darba vidi