Pārdošanas audits

Palīdzēsim no „a” līdz „z” izvērtēt pārdošanas procesu uzņēmumā. Sagatavosim priekšlikumus uzlabojumiem, kas palīdzēs izveidot datos balstītu pārdošanas stratēģiju un aktualizēt pārdošanas procesu, lai sasniegtu iecerēto rezultātu.

pakalpojums paredzēts uzņēmumiem, kas vēlas izanalizēt un sakārtot pārdošanas procesu

kompānijai ar pārdošanas nodaļu līdz 10 darbiniekiem auditam tiek plānotas 30-45 h

visi audita posmi var tikt īstenoti arī tiešsaistē

Kādās situācijās iesakām veikt pārdošanas auditu?

  • neizdodas sasniegt pārdošanas mērķus
  • neizdodas pārslēgt līgumus ar esošajiem klientiem
  • uzņēmumam ir labs produkts vai pakalpojums, bet klienti to nepērk
  • pārdošanas procesā iesaistītie vairs neatpazīt “pudeles kaklus”, kas rada tiešu ietekmi uz pārdošanas rezultātu.

Kā notiek pārdošanas audits?

Pārdošanas audits ir visaptveroša pārdošanas procesa analīze uzņēmumā. Audits ietver pārdošanas stratēģijas pārskatu, pārdošanas komandas darba izvērtēšanu, datu un pārdošanas atbalsta programmatūras analīzi. Pārdošanas audita noslēgumā uzņēmums saņem priekšlikumus pārdošanas mērķu sasniegšanai, piemēram, kas esošajā pārdošanas procesā uzlabojams, no kādām darbībām ir vēlams atteikties un kādi papildus soļi ieviešami.

Projektu īsteno un rekomendācijas izstrādā vairāki WIN partners biznesa konsultanti. Viens no viņiem ir projekta vadītājs, kurš komunicē ar klientu un vada pārējo iesaistīto konsultantu darbu.

Ko iegūst uzņēmums?

  • noskaidro, vai esošie pārdošanas mērķi ir sasaistīti ar pārdošanas stratēģiju un uzņēmuma attīstības stratēģiju
  • saņem pārskatu par visu darbībai būtisko KPI ietekmi uz pārdošanas rezultātu
  • iegūst neatkarīgu redzējumu, kas esošajā pārdošanas procesā uzlabojams
  • uzzina, kuras pārdošanas veicināšanas darbības nenes vēlamo rezultātu un kuras darbības ir liekas
  • saņem priekšlikumus par jaunievedumiem, kas palīdzēs sasniegt pārdošanas mērķus