Pragmatiskais vadītājs | WIN partners

Komandas vadība tehnisko jomu vadītājiem

Palīdzēsim vadītājiem, kuri ir tehniski orientēti, apgūt prasmes efektīvai komandas vadībai un attīstībai

mācības piemērotas tehnisko jomu vadītājiem, piemēram, IT, ražošanā, kvalitātes vadībā

ieteicamais dalībniekus skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

programmu var apgūt arī tiešsaistē

Kad iesakām programmu „Komandas vadība tehnisko jomu vadītājiem”?

 • uzņēmumā ir vadītāji, kuri ir tehniski orientēti, labi pilda savu administratora funkciju, bet viņiem trūkst prasmju komandas vadībā, t.i. ikdienas komunikācijā, darbinieku iedvesmošanā, sapulču un 1:1 sarunu vadīšanā

Par ko ir programma „Komandas vadība tehnisko jomu vadītājiem”?

Programmas „Pragmatiskais vadītājs” mērķis ir palīdzēt esošajiem un topošajiem vadītājiem pārfokusēties no administratīvo funkciju pildīšanas uz mērktiecīgu komandas vadību un attīstību.

Programma sniedz dalībniekiem atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • kāda ir komandas vadītāja loma mūsdienu organizacijā?
 • kā atraisīt darbinieka potenciālu?
 • kā izmērīt komandas sniegumu?
 • kāda nozīme ir vadītāja tēlam?
 • kā efektīvi komunicēt ar darbiniekiem ikdienā un pārmaiņu laikā?
 • kā vadīt sapulces, lai tās kļūtu par efektīvu komandas vadības rīku?
 • kā risināt konfliktus komandā?

Ko iegūst programmas dalībnieki?

 • izpratni par vadītāja komunikācijas prasmju lomu komandas darbā
 • zināšanas un iemaņas, kas palīdz veidot uzticamas attiecības komandā
 • pārliecību par sevi un motivāciju attīstīt komandu

Ko iegūst uzņēmums?

 • uz mērķi orientētus vadītājus ar līderības prasmēm
 • saliedētāku un efektīvāku komandu
 • uz sadarbību vērstu organizācijas kultūru