kāpēc rodas konflikti?

Efektīva un mērķēta problēmu risināšana

Mācību programma palīdz rast efektīvus un iedarbīgus problēmu risinājumus

mācības paredzētas komandām, vadītājiem un visiem tiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar situācijām un problēmām, kur jāmeklē ātri, iedarbīgi un radoši risinājumi

optimālais dalībnieku skaits: 12 darbinieki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 2, klātienē 6h

Kam iesakām programmu “Efektīva un mērķēta problēmu risināšana”?

 • Kolektīviem, kuru darba ikdiena saistīta ar dažādu situāciju un problēmu risināšanu
 • Darbiniekiem, kuri strādā klientu apkalpošanā un pārdošanā
 • Vadītājiem, kas vēlas uzlabot komandas darba efektivitāti

Par ko ir programma “Efektīva un mērķēta problēmu risināšana”?

Ik dienu mēs saskaramies ar dažādām situācijām un problēmām, kas mums liek meklēt iedarbīgus un arī radošus risinājumus, kā arī pieņemt ātrus un vieglus vai arī nopietnus un nozīmīgus lēmumus. Šīs situācijas izraisa dažādas domas un emocijas, kuru rezultātā izvēlēties pareizo risinājumu un pieņemt lēmumu nemaz nav tik vienkārši. Programma piedāvā praktiskās metodes un tehnikas, kas palīdzēs atrast risinājumu dažādās dzīves un darba situācijās.

Programmas saturs:

Izmantojot dažādas koučinga metodes un LEAN tehnikas, jūs varēsiet atrast un izprast patiesos dažādu problēmu iemeslus un izvēlēties visefektīgākos un piemērotākos risinājumus, kas būs mērķēti konkrētās problēmas risināšanai:

 • Problēmas apzināšana (esošās situācijas noskaidrošana un mērķa izvirzīšana)
 • Problēmas patieso iemeslu noteikšana («5 kāpēc» tehnika; Problēmu koks)
 • Problēmcēloņu analīze un definēšana («Viena viļņa» metode; «Atslēgas caurums»)
 • Risinājumu izvirzīšana un noteikšana (Risinājumu koks; «5 kā» tehnika; radošuma tehniku pielietošana)
 • Risinājumu pielāgošana (Dekarta kvadrāts; PICK diagramma)
 • Risinājumu ieviešana (Darbības plāna izstrāde; RACI; Deminga aplis utt.)

Ko iegūs mācību dalībnieki?

 • Skaidru izpratni un spēju definēt problēmas un sasniedzamos mērķus
 • Radošus rīkus risinājumu meklēšanai
 • Prasmi izvēlēties iedarbīgākos risinājumus
 • Skaidru darbības plānu nospraustā mērķa sasniegšanai

Ko iegūs uzņēmums?

 •  Sistēmisku pieeju problēmu risināšanai
 • Ātrāku un efektīvāku lēmumu pieņemšanu
 • Mērķtiecīgāku komandu un drošāku darba vidi