1:1 sarunu priekšrocības un padomi

Cilvēkam ir svarīgi dalīties, tikt uzklausītam un sadzirdētam, tas sniedz viņam sajūtu, ka viņš ir nozīmīgs posms procesu īstenošanā. Ilglaicīgi neizrunātu situāciju rezultātā var rasties emocionāla eksplozija, darba attiecību pārtraukšana vai iekšējās vides bojāšana, bet to visu var novērst, ja tas laikus tiek izrunāts.

1:1 sarunas ar darbiniekiem veicina atklātu komunikāciju, vairo uzticību un uzlabo darbinieku iesaisti, sniegumu un kopējo komandas saliedētību. Šādas sarunas spēj radīt darbiniekam drošu vidi problēmu risināšanai, dod iespēju vadītājam atklāt jaunus talantus, kā arī veidot ilgtermiņa darbinieka un organizācijas mērķu saskaņošanu.

Galvenie iemesli, kāpēc 1:1 sarunas iedvesmo, veicina iesaisti, palielina motivāciju, ir tas, ka darbinieks:

  • Saredz ieguldījumu sevī
  • Sajūt rūpes par sevi
  • Sadzird pozitīvu novērtējumu
  • Uztver ieinteresētību

1:1 sarunu veidi un padomi realizācijāATCERIETIES! To, cik laba ir bijusi saruna, nenosaka, kā jūs jūtaties, bet galvenais, vai darbinieks ir saredzējis ieguldījumu sevī, sajutis rūpes par sevi, sadzirdējis pozitīvu novērtējumu un uztvēris ieinteresētību viņā.

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties