Kā vadīt emocijas komandā?

Lai nodrošinātu efektīvu komandas darbu, vadītājam jāmāk balansēt starp skaitļiem un darbinieku emocijām – ar šādu vadmotīvu noritēja mūsu trenera Alda Zaula uzstāšanās pasākumā RESTART.

Savā prezentācijā viņš piedāvāja 4 soļu rīcības plānu strukturētam un mērķtiecīgam darbam ar emocijām komandā.

1. Mēriet emocijas

Kamēr darbinieku emocijas netiek regulāri mērītas, vērtējums par to, kā jūtas komanda, ir vadītāja subjektīvs pieņēmums. Tāpēc pirmais solis darbinieku emociju vadībai ir atrast piemērotāko instrumentu emociju mērīšanai. Te talkā var nākt vienkārša apjautāšanās, plaši izmantotas mobilās lietotnes (piemēram, TeamMood), vai pat jaunākās sejas nolasīšanas tehnoloģijas, kas ļauj operatīvi “izmērīt temperatūru” kolektīvā.

2. Radiet iespēju “nolaist tvaikus”

Kad emociju mērīšana kļuvusi par komandas ikdienu, nākamais uzdevums vadītājam ir radīt iespējas tās emocijas izrunāt jeb “izlaist tvaikus”. Pārbaudīts instruments šim nolūkam ir 1:1 pārrunas ar darbinieku.

3. Pārskatiet mērķus, lai mazinātu darbinieku spriedzi

Lai mazinātu darbinieku spriedzi saistībā ar vajadzību sasniegt rezultātu X, vadītājs kopā ar darbinieku var pārformulēt individuālos mērķus. Viens no variantiem, kā to izdarīt, ir OKR modelis. Tas paredz, ka darbinieks saņem konkrētu ceļakarti tam, kā sasniegt vēlamo rezultātu. Atšķirībā no SMART pieejas, kad fokuss ir uz specifisku un mērāmu mērķi, OKR modelis fokusējas uz konkrētām rīcībām, kuras darbiniekam ir jāveic, lai šo mērķi sasniegtu. Vairāk par OKR modeli vari lasīt šeit.

4. Izrunājiet darbinieku emocijas saistībā ar darba mērķiem

Pēdējais solis Alda piedāvātajā rīcības plānā ir mērķtiecīgi apzināt darbinieka emocijas saistībā ar viņa darba mērķiem – īpaši ar top – down tipa mērķiem. Būtiska nianse, ko ņemt vērā vadītājam – izrunāt ar darbinieku, vai un kā šie darba mērķi (ne)saskan ar mērķiem citās dzīves jomās. Mēdz gadīties, ka mērķi nevar būt sasniegti tāpēc, ka darbiniekam šobrīd ir nozīmīgas pārmaiņas ārpus darba un šī nespēja pievērsties darba mērķu izpildei uz visiem 100% padara viņu trauksmainu un neproduktīvu.

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties