Kāpēc rodas konflikti?

Kāpēc rodas konflikti? Atbild WIN labbūtības un komunikācijas trenere Baiba Pumpiņa.

Konflikti ne vienmēr ir skaļi un viegli pamanāmi. Tie mēdz izpausties arī kā izvairīšanās komunicēt (nesarunāšanās, ignorēšana, darbu sabotēšana u.c.). Šādos gadījumos jādomā, kas ir par iemeslu kamdēļ konflikts nevar parādīties atklāti. Vairums gadījumu tas saistīts ar bailēm vai drošības izjūtas trūkumu. Par slēptu konfliktu var liecināt arī darbinieku mainība. Savukārt, atklātu konfliktu ir vieglāk pamanīt – to pavada emocionāli uzlādētas situācijas (skaļāka vārdu apmaiņa, strīdi, domstarpības, veicamo darbu “iestrēgšana”, sarkasms vai skeptiski jociņi, neveselīga konkurence, draudi, iebiedēšana, pazemošana).

Lai risinātu konfliktus ir nepieciešama prasme tos risināt – jāidentificē notikums, kas radījis saspīlējumu, jānoskaidro katras puses redzējums, viedoklis, jāizzina vajadzības un gaidas,  jānoskaidro vēlamais konflikta atrisinājumus. Jāvienojas par veicamajiem darbības soļiem.

Ja pietrūkst iekšēju resursu, vai ir dažādu lomu un interešu pārklāšanās, var piesaistīt mediatoru vai organizēt komandas supervīzijas konflikta risināšanai.

Biežākie konfliktu rašanās iemesli:

  • INFORMĀCIJAS KONFLIKTI
  • INTEREŠU KONFLIKTI
  • STRUKTŪRAS KONFLIKTI
  • VĒRTĪBU KONFLIKTI
  • ATTIECĪBU KONFLIKTI

INFORMĀCIJAS KONFLIKTI: bieži saistīti ar neprasmīgu komunikāciju – nepietiekama informācijas aprite, dažāda tās interpretācija, atšķirīgi viedokļi, neprasme klausīties un skaidri izteikt savu pozīciju.

INTEREŠU KONFLIKTI: katrai no konfliktā iesaistītām pusēm ir savas intereses – tās var būt gan patiesi, gan šķietami atšķirīgas. Intereses vada cilvēka rīcību, veido psiholoģisko fonu.

STRUKTŪRAS KONFLIKTI: jebkurai organizācijai ir sava struktūra, ja ir nelīdzsvarots varas sadalījums, neskaidra hierarhija, netaisnīgs pienākumu sadalījums, nepietiekami resursi – tas var būt kā cēlonis konfliktiem.

VĒRTĪBU KONFLIKTI: vērtības ir cilvēka un arī organizācijas “pamatakmens”. Vērtības nosaka pozīciju, attieksmi, veido dzīves stilu. Savukārt, pretēju vērtību (dažādu ideoloģiju, reliģiju, pārliecību u.c.) esamība rada viedokļu sadursmes un ir augsne konfliktiem.

ATTIECĪBU KONFLIKTI: attiecības ir jebkuras sadarbības pamatā. Stereotipi, aizspriedumi, negatīva iepriekšējā pieredze, neprasme vadīt emocijas ir attiecību konfliktu pamatā.

Lai veiksmīgi risinātu konfliktus, WIN ir izstrādājis programmu KONFLIKTS KĀ IESPĒJA – mācību programma sniedz ieskatu par konfliktu rašanās cēloņiem, iespējamiem attīstības scenārijiem un pārvarēšanas stratēģijām.

Vēlies saņemt mācību piedāvājumu savam uzņēmumam?

Pieteikties