Stratēģiskā domāšana: ceļvedis mainīgos apstākļos

Palīdzam komandu un projektu vadītājiem attīstīt stratēģisko domāšanu. Tas ļaus labāk izprast uzņēmuma vīziju, prasmīgi darboties nenoteiktības apstākļos, radīt jaunas biznesa attīstības iespējas, sekmīgi realizēt plānus uzņēmuma mērķu sasniegšanai, kā arī pārliecinoši komunicēt ar citām komandām un vadību.

mācības paredzētas vadītājiem ar nelielu pieredzi un vadošajiem speciālistiem

ieteicamais dalībnieku skaits grupā – 10 cilvēki

praktiskie uzdevumi veido 70% no programmas satura

mācību ilgums: attālināti 3,5h x 4, klātienē 6h x 2

Kādās situācijās iesakām programmu?

 • ja uzņēmums piedzīvo straujas pārmaiņas
 • ja uzņēmums darbojas nenoteiktības apstākļos
 • ja uzņēmumā ir vadītāji un vadošie speciālisti, kuriem ir nepieciešams domāt stratēģiski, risinot ikdienas situācijas komandu un projektu vadībā

Par ko ir mācību programma?

Programma “Stratēģiskā domāšana: ceļvedis mainīgos apstākļos” palīdz saprast, ko nozīmē stratēģiskā domāšana, attīstīt sevī stratēģiskās domāšanas prasmes un tās veiksmīgi pielietot savā karjerā un uzņēmuma izaugsmei.

Mācības sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir stratēģiskā domāšana? Kā tā palīdz gan darbinieku karjerai, gan uzņēmumiem attīstīties ilgtermiņā?
 • Kā es varu sevī attīstīt stratēģiskās domāšanas 4 prasmes Zini, Domā, Runā, Dari?
 • Kā es varu, pielietojot šīs 4 prasmes, palīdzēt uzņēmumam īstenot tā stratēģiju?

Programma ir organizēta 2 vai 4 stundu sesijās. Katrai sesijai ir teorētiskais ievads, kuram seko praktiskā darbnīca. Starp sesijām ir ieteicams nedēļas intervāls, kura laikā dalībnieki praksē pielieto apgūto materiālu un/vai pilda mājasdarbu. Programmas noslēgumā dalībniekiem ir izveidots darbības plāns nākamajiem 6 mēnešiem.

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • spēju ātri pieņemt lēmumus un noteikt prioritātes
 • spēju izprast savu lomu uzņēmuma attīstībā
 • spēju saskatīt iespējas un tās realizēt
 • efektīvākas komunikācijas prasmes
 • pārliecību par sevi nenoteiktības apstākļos
 • lielāku potenciālu realizēt savas idejas uzņēmuma mērķu sasniegšanai
 • labākas prasmes risināt konfliktsituācijas

Ko iegūst uzņēmums?

 • vairāk darbinieku, kas efektīvi vada savas komandas, sadarbojas ar citām struktūrvienībām un rada jauna biznesa attīstības iespējas
 • mērķtiecīgāku un vienotāku komandas darbu
 • darbiniekus, kas veiksmīgāk tiek galā ar darba izaicinājumiem