strategiskie-pasakumi-win-partners

Stratēģisko pasākumu moderēšana

Palīdzam organizācijām strukturēt stratēģijas izveides procesu, nepazaudējot fokusu. Organizējam pasākumus, kas palīdz izskaidrot stratēģiju darbiniekiem un mainīt viņu uzvedību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Kas ir stratēģiskie pasākumi?

Stratēģiskie pasākumi ir dažāda veida aktivitātes, ko vada WIN partners treneri, lai atbalstītu uzņēmumu stratēģijas tapšanu un komunikāciju darbiniekiem. Piedāvājam klientu vajadzībām pielāgotus stratēģisko pasākumu risinājumus, kas palīdz rast atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kā organizēt un strukturēt stratēģijas veidošanas procesu?
  • kā efektīvi iesaistīt vadības komandu stratēģijas veidošanā?
  • kā komunicēt stratēģiju organizācijas darbiniekiem?
  • kā panākt izmaiņas darbinieku uzvedībā, lai stratēģija tiktu ieviesta?

Kā WIN partners var palīdzēt uzņēmuma stratēģijas izveidē un komunikācijā?

Mēs organizējam pasākumus, kas palīdz klientiem strukturēt stratēģijas tapšanas procesu, nokomunicēt pieņemto stratēģiju uzņēmuma vadītājiem un integrēt stratēģiskos uzstādījumus darbinieku ikdienas rīcībā.

Stratēģijas sagatavošana Lielākie izaicinājumi šajā posmā parasti ir saistīti ar vadības komandas iesaisti un konstruktīvu diskusiju, proti, ir jāsaprot kā un kuru iesaistīt un kā nonākt pie kopsaucēja.

WIN partners treneri palīdz strukturēt darba grupu aktivitātes un ar dažādu metožu palīdzību moderēt to tikšanās, lai nepazaudētu fokusu un nonāktu pie konkrētiem lēmumiem.

Stratēgijas komunikācija uzņēmuma darbiniekiem Šajā posmā ir būtiski saņemt vidējā līmeņa vadītāju atbalstu stratēgiskajiem uzstādījumiem, lai tie būtu iekļauti organizācijas struktūrvienību darba ikdienā.

Ja klientam jau ir apstiprināta stratēģija, WIN partners sniedz atbalstu stratēģisko sanāksmju organizēšanā un moderēšanā.

Darbinieku uzvedības maiņa, atbilstoši stratēģiskiem uzstādījumiem Ieviešot stratēģiju, ir svarīgi pārliecināties, ka katra struktūrvienība saprot, kā tā ar savu darbu var ietekmēt stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Šajā līmenī notiek darbs ar komandām – WIN partners organizē seminārus, komandas saliedēšanas un cita veida pasākumus, kas palīdz mainīt darbinieku uzvedību atbilstoši stratēģiskiem uzstādījumiem