Seko līdzi WIN partners stāstam, iegūsti vērtīgas idejas biznesa attīstībai!

Sekot

  Valodas: LV; ENG; RU

Antra Veigure

BIZNESA KONSULTANTE

   Pēdējos 10 gadus veiksmīgi vadījusi cilvēkresursu nodaļas dažādu nozaru uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Antras pieredzē ir cilvēkresursu vadība ātrās aprites preču, viesmīlības, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos. Šobrīd Antra ir Personāla vadītāja Baltijas valstīs uzņēmumā L’Oréal Baltic.

Antras darba un apmācību pieeja ir uzņēmuma divu vissvarīgāko pīlāru apvienošana: darbinieki un bizness. Ar mērķi, lai radītu visiespējamāko labāko rezultātu abiem šiem resursiem. Antras darbinieku attīstības metodes sevī ietver:

 •      Skaidru darbinieku izpratni par nākamā perioda mērķiem vai ilgtermiņa stratēģiju;
 •      Komandas sadarbības veicināšanu vai atjaunošanu pēc pārmaiņām;
 •      Vadītāju izaugsmi caur individuāli pielāgotiem attīstības soļiem;
 •      Specifisku prasmju – klientu apkalpošana, piepārdošana u.tml. apgūšana vai uzlabošana;
 •      Absolūtu praktiskumu – ja to nevar pielietot, mēs par to nerunājam!
 •      Pozitīvu sadarbību un mācīšanos ar piemēriem un reāliem uzdevumiem;
 •      Nopietnu jautrību mācību procesā!

Antras zināšanas un praktiskā pieredze ietver profesionālo darbību uzņēmumos “Radisson Blu” viesnīcu tīkls, “ESPA Rīga”, “Reval Hotels”, “CVO Recruitment” un pasaulē atzītā luksusa viesnīca “SHA Wellness Clinic” Spānijā, kā arī dalību Starptautiskajā Profesionālajā organizācijā Stambulā, Turcijā. Starp Antras klientiem var minēt tādus savas nozares vadošos uzņēmumus kā: Adidas Baltic, Schneider Electric, Statoil Fuel & Retail Business Centre, Olainfarm, CSDD, Runway, Marginalen Group, Premier Restaurants.

0 g. pieredze personāla vadībā
Jau vairāk kā 0 dalībnieku apmeklējuši Antras apmācības
Vairāk kā 0 g. pieredze apmācību vadībā
 • Antras vadītās darbinieku apmācības caurstrāvo pozitīvisms, visi dalībnieki tiek praktiski nodarbināti un iesaistīti. Manuprāt, tas nodrošina labāko zināšanu apguvi!

  Sanita Giptere Radisson Blu Hotel Latvija, Personāla speciāliste
 • Kopumā treniņš patika – atraktīva, pozitīva un zinoša pasniedzēja, kas prata veidot diskusiju un veicināja dalībnieku sadarbību un pieredzes apmaiņu. Tieši pieredzes apmaiņu uzskatu par lielāko pievienoto treniņa vērtību t.sk. praktiskās idejas piem: darbinieku rokasgrāmatas veidošanai.

  Dace Zorgevica SLO Latvia, Iepirkumu, HR un kvalitātes vadītāja
 • Patika vadītāju atraktivitāte un pozitīvisms. Piemēri no dzīves dažādām situācijām. Ļoti daudz praktisku un uzreiz realizējamu ideju, nevis tikai teorija. Visam parādīja, kā to varam pielietot darbā. Patika atmosfēra un komanda (gan vadītāji, gan dalībnieki). Tēma par mērķiem un sevis motivēšanu un aktīvās darbības.  

  "McDonald's" personāls Treniņa dalībnieki projekta HIGT POTENTIAL ietvaros. 2014. gada decembris - 2015. gada aprīlis
 • Patika vadītājas pozitīvā attieksme, enerģija un tas, kā tika pasniegta informācija. Viss bija ļoti labi uztverams un palika atmiņā. Atvērtība un humora dzirksts. Caur spēli un situācijām pie atziņām! Treniņa vadītāja izcili spēja radīt atvērtu un pozitīvu gaisotni. Dzīvā gaisotne. Uzdevumi, kuri izgāja "Caur mani". Lika domāt, pārdomāt. Liels, liels paldies par vadītājas darbu!

  SIA “Valmiermuižas pils" komanda Treniņa dalībnieki 21. oktobrī, 2015
 • Atraktīvs pasniegšanas stils.  Atvērtība. Atmosfēra. Strukturēts un pārdomāts dienas plāns, kas neļāva pēcāk pagurt vai zaudēt koncentrēšanās spējas. Tēmas pasniegšanas "vieglums". Patika, kā tika parādīts ar elementāru paņēmienu, cik ļoti pieņēmumi un vispārīgi uzskati var ietekmēt sniegtās informācijas interpretāciju un pielietošanu.

  Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle Treniņa dalībnieki 4. jūnijā, 2015
 • Patika semināra vadītājas radītā gaisotne! Pozitīva, atklāta gaisotne. Vadītāja - jauka, ļoti zinoša un profesionāla savā jomā. Daudz labo un pozitīvo emociju guvums. Treneres brīvā, nepiespiestā, vienkāršā atvērtā pieeja. Daudz labo un pozitīvo emociju guvums.

  AS CSDD komanda Treniņa dalībnieki 29. maijā, 2014

Treniņi un aktivitātes

  • Uzvarošas komandas vadība;
  • Uzņēmuma misijas, vīzijas un vērtību integrācija darba ikdienā un “ko tas nozīmē?” ikviena darbinieka darbā?
  • Uzņēmuma vidējo vadītāju iesaistīšana biznesa un cilvēku vadībā;
  • Klientu apkalpošanas kultūra, izcils serviss;
  • Darbinieku novērtēšana un attīstīšana atbilstoši uzņēmuma mērķiem;
  • 360 grādu un citu novērtēšanas sistēmu ieviešana uzņēmumā;
  • Cilvēkresursu vadības principi;
  • Iekšējo apmācību izstrāde.

Antras raksturojums

TOP 3 lietas, kas raksturo Antru kā treneri:

 1. Enerģiskums;
 2. Patiesa interese par cilvēkiem;
 3. „Viss ir iespējams!” attieksme.